Kamu İhale Kararları Fiyat dışı unsurlar / Toplam: 52 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 fiyat dışı unsurlara ilişkin yapılacak düzenlemenin, yeterli bulunan istekliler arasında ihale konusu iş için daha nitelikli, kaliteli ve tecrübeli isteklilerin puan alması sonucunu ortaya çıkaracak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
2 İsteklinin teklif etmek istediği ürün modeli ile fiyat dışı unsur puanlamasından puan alamaması nedeniyle ihalede rekabetin sağlanamadığı sonucuna ulaşılamayacağı hakkında.
3 fiyat dışı unsur puanlaması içerisinde teknik değer nitelik puanı hesabında sadece gölet/baraj bitirim sayısına göre puan verilmesi tercihi mevzuata aykırı mıdır?
4 Tıbbi Cihaz Ve Tıbbi Demirbaş Malzeme Alım İhalesinin fiyat dışı unsurlarla yapılması.
5 fiyat dışı unsurların değerlendirildiği puanlama cetvelindeki oranların yaklaşık maliyetteki oranları yansıtmadığı gerekçesiyle idarenin ihaleyi iptal etmesi
6 Yapım ihalesinin fiyat dışı unsur ile yapılması.
7 fiyat dışı unsurları dikkate alarak puanlama işlemi gerçekleştirilerek ihalede puanlama yapılmadan ihalenin gerçekleşmesi.
8 ihale tarihinde yaklaşık maliyet ile beraber fiyat dışı unsurları belirleyen pozların parasal değerlerinin açıklanmamış olması mevzuata uygunmudur.
9 teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla fiyat dışı unsurlar esas alınarak puanlama yapılması.
10 Baraj İnşaatı İhalesinde fiyat dışı unsur olarak isteklilerce teklif edilen fiyatların aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin %70-%130 aralığında kalması durumunda puan verileceği yönündeki düzenleme ……………..
11 Biyokimya Laboratuvar Sarf Malzemelerinin fiyat dışı unsurla ihale edilmesi.
12 MR Cihazı Alımı İhalesinin fiyat dışı unsur ile yapılması.
13 Renkli Doppler Ekokardiyografi fiyat dışı unsurların belirlenmesi ve puanlamanın yapılmasının idarenin takdir ve sorumluluğu.
14 Yapım ihalesinde fiyat dışı unsur düzenlemelerinin kalite ve teknik değer değerlendirmesine uygun olmaması.
15 Sanat Yapıları Üstyapı Ve Çeşitli İşler Yapım İşi İhalesinin fiyat dışı unsur olarak ihale edilmesi.
16 tıbbi demirbaş malzemenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar kullanılmak suretiyle belirlen mesi.
17 tek geçerli teklif üzerinden değerlendirme yapılan ihalelerde fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı
18 Özel Güvenlik ihalesinin fiyat dışı unsurla yapılması.
19 ekonomik ve mali yeterlik kriterler ile iş deneyim belgesine yönelik kriterlerin hizmet alımı ihalelerinde fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi
20 hizmet ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesinin fiyat dışı unsur olarak öngörülemesi