Sayıştay Kararları Doğrudan Temin / Toplam: 146 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılmış Olan Hizmet Alımı İşinde İşin Tamamının Teknik Şartnameye Uygun Yapılmamış Olmasına Rağmen Ödemenin Tam Yapılması
2 doğrudan temin usulü ile alımı yapılan muhtelif inşaat ve mefruşat malzemelerinin, imalat yeri olarak belirtilen alanlarda bulunmaması veya kullanılmamasında sorumluluk.
3 Doğrudan temin usulüyle alımı yapılan muhtelif inşaat malzemelerinin imalat/kullanım yeri olarak belirtilen alanlarda bulunmaması
4 Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen iki adet mal alımında, aynı gün içinde aynı ürünlerin yine aynı firmadan farklı fiyatlarla satın alındığı
5 HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN PERSONELE FİİLEN ÇALIŞILMAYAN GÜNLER İÇİN YEMEK YARDIMI ÖDENMESİ
6 Belediye personeline yurtdışı harcırahı ödenmesi gerekirken finansmanın doğrudan temin yöntemiyle hizmet satın alınmak suretiyle sağlanması
7 CENAZE DEFİN HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖLÜM BELGESİ DÜZENLEME İŞİNİN DOĞRUDAN TEMİN USULÜYLE YAPTIRILMASI
8 Hizmet Alımı işinin parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması ve yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması
9 Danışmanlık hizmetinin kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle satın alınması hakkında.
10 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu stad inşaatında 22.b ile danışmanlık hizmeti alınması hakkında.
11 bakım, geliştirme ve güncelleme hizmeti işinin 22c ile yapılması ve sözleşmenin devri
12 temizlik hizmeti işinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi hükümlerinden yararlanmak amacıyla kısımlara bölünmesi
13 • 22/b Doğrudan temin usulü ile üç adet heykel yaptırılması
14 22/c maddesine göre 3 ay 10 gün açık birimde çalıştırılmak üzere 24 işçi alımı konulu hizmet alımı
15 bilgisayar otomasyon sistemlerinin bakım ve onarım hizmetininkurulumunu yapan aynı firmadan 4734 sayılı Kanun’un 22/c bendin göre yapılması. .
16 adet şapka ve 2000 adet bez çanta Promosyon olarak dağıtılmak üzere şapka ve bez çanta alımının doğrudan temin ile alınması.
17 • Belediye hizmetlerinin televizyon kanalında yayınlanması için doğrudan temin yöntemiyle hizmet satın alınması
18 bitkileri alımlarının doğrudan temin yöntemiyle (tek bir firmadankısımlara bölünerek satın alma
19 • Doğrudan temin yöntemiyle kısımlara bölünerek gıda malzemeleri alımı
20 • Sosyal ve kültürel amaçlı tesis olarak kullanılmak üzere4734 sayılı yasanın 22/ e maddesine göre bina satın alınması