Sayıştay Kararları Doğrudan Temin / Toplam: 138 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Danışmanlık hizmetinin kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle satın alınması hakkında.
2 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu stad inşaatında 22.b ile danışmanlık hizmeti alınması hakkında.
3 bakım, geliştirme ve güncelleme hizmeti işinin 22c ile yapılması ve sözleşmenin devri
4 temizlik hizmeti işinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi hükümlerinden yararlanmak amacıyla kısımlara bölünmesi
5 • 22/b Doğrudan temin usulü ile üç adet heykel yaptırılması
6 22/c maddesine göre 3 ay 10 gün açık birimde çalıştırılmak üzere 24 işçi alımı konulu hizmet alımı
7 bilgisayar otomasyon sistemlerinin bakım ve onarım hizmetininkurulumunu yapan aynı firmadan 4734 sayılı Kanun’un 22/c bendin göre yapılması. .
8 adet şapka ve 2000 adet bez çanta Promosyon olarak dağıtılmak üzere şapka ve bez çanta alımının doğrudan temin ile alınması.
9 • Belediye hizmetlerinin televizyon kanalında yayınlanması için doğrudan temin yöntemiyle hizmet satın alınması
10 bitkileri alımlarının doğrudan temin yöntemiyle (tek bir firmadankısımlara bölünerek satın alma
11 • Doğrudan temin yöntemiyle kısımlara bölünerek gıda malzemeleri alımı
12 • Sosyal ve kültürel amaçlı tesis olarak kullanılmak üzere4734 sayılı yasanın 22/ e maddesine göre bina satın alınması
13 doğrudan temin yöntemiyle ilçe sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerinin hizmet alımının yapılması.
14 Uygulama Otelinin muhasebe hizmetleri için serbest muhasebeci hizmeti alınması.
15 doğrudan temin suretiyle yapılan günlük gazete ve aylık dergi alımında, teknik şartnamede rekabeti kısıtlayıcı gereksiz ifadelere yer verilmesi.
16 Sempozyum da katılımcıların otel ve yemek ihtiyaçlarının aynı tarihte yapılan 3 adet doğrudan temin şeklinde yapılması
17 Ocak ve Eylül döneminde personel çalıştırılması ile ilgili 9 adet doğrudan temin alımı yapılmış olması..
18 stant kurdurulması ve konser verilmesi hizmet alımı işinin 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (a) ya da (b) bendinde göre alım yapılması
19 doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlara ilişkin olarak yüklenici adaylarından alınan teklif mektuplarında tarih bulunmaması
20 doğrudan temini usulünde tek bir firmadan teklif alınmak suretiyle gerçekleşmesi.