Kamu İhale Kararları Demonstrasyon / Toplam: 101 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Teknik Şartname hizmet vermekte olan Firma dan demonstrasyon istenilmemesi.
2 ihale gününde yapılan tebligat ile ertesi gün demonstrasyon yapılmasının istenilmesi.
3 demonstrasyon değerlendirmesi işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu.
4 isteklinin yüklenici olduğu gerekçesiyle demonstrasyondan muaf tutulması
5 demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluğun, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu
6 alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu
7 geçerli teklifler arasında en düşük teklif fiyatını veren istekliden başlanarak ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki teklif belirleninceye kadar demonstrasyon yapılacağının öngörüldüğü ihalede , ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin demonstrasyon yapılmadan belirlenmesinin esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı.
8 idarece katalog/broşür üzerinden yapılan değerlendirmesi uygun görülen istekliler için demonstrasyon uygulamasına gidilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı.
9 idare tarafından yapılan demo sonucunda isteklilerin tekliflerinin Teknik Şartname’nin ilgili maddelerini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı.
10 Demonstrasyonun video kayıtları üzerinden yapılması mevzuata uygun mudur?
11 demstras tutanağında isteklinin imzasının yer almaması düzeltici işlemmidir?demoyonn
12 ihale komisyonunda bir üyenin karşı oyu ile demonstrasyon sonucunun kabul edilmesi mevzuata uygunmudur?
13 demonstrasyon işleminin ihale komisyonunda yer alan uzman üyeler tarafından tekrarlanması
14 isteklilerin teklifleri ile birlikte idareye sunduğu katalog ve numune üzerinden idarece bir değerlendirme yapılabilme imkanı yoksa ve idarece gerek görülürse de isteklilerin teklif ettiği cihazlarla ilgili olarak demonstrasyon yapılabileceği .
15 EKAP üzerinden isteklilere demonstrasyon yapılacağına ilişkin davetin yapılması
16 demonstrasyon yapılabileceğine dair İdari Şartname’de de bir düzenleme olmamasında uygulama.
17 demonstrasyon sonucunun tutanağa bağlanmaması
18 Kamu İhale Kurulu’nun ihalede tekrar demonstrasyon yapılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesinde uygulama.
19 ürünlere ilişkin ihale komisyonunca demonstrasyon yapılacağı yönünde ihale dokümanlarında herhangi bir düzenlemenin yer almadığı durumlarda uygulama
20 demonstrasyon yapılmadan ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenmesi.