Kamu İhale Kararları Demonstrasyon / Toplam: 95 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 geçerli teklifler arasında en düşük teklif fiyatını veren istekliden başlanarak ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki teklif belirleninceye kadar demonstrasyon yapılacağının öngörüldüğü ihalede , ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin demonstrasyon yapılmadan belirlenmesinin esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı.
2 idarece katalog/broşür üzerinden yapılan değerlendirmesi uygun görülen istekliler için demonstrasyon uygulamasına gidilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı.
3 idare tarafından yapılan demo sonucunda isteklilerin tekliflerinin Teknik Şartname’nin ilgili maddelerini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı.
4 Demonstrasyonun video kayıtları üzerinden yapılması mevzuata uygun mudur?
5 demstras tutanağında isteklinin imzasının yer almaması düzeltici işlemmidir?demoyonn
6 ihale komisyonunda bir üyenin karşı oyu ile demonstrasyon sonucunun kabul edilmesi mevzuata uygunmudur?
7 demonstrasyon işleminin ihale komisyonunda yer alan uzman üyeler tarafından tekrarlanması
8 isteklilerin teklifleri ile birlikte idareye sunduğu katalog ve numune üzerinden idarece bir değerlendirme yapılabilme imkanı yoksa ve idarece gerek görülürse de isteklilerin teklif ettiği cihazlarla ilgili olarak demonstrasyon yapılabileceği .
9 EKAP üzerinden isteklilere demonstrasyon yapılacağına ilişkin davetin yapılması
10 demonstrasyon yapılabileceğine dair İdari Şartname’de de bir düzenleme olmamasında uygulama.
11 demonstrasyon sonucunun tutanağa bağlanmaması
12 Kamu İhale Kurulu’nun ihalede tekrar demonstrasyon yapılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesinde uygulama.
13 ürünlere ilişkin ihale komisyonunca demonstrasyon yapılacağı yönünde ihale dokümanlarında herhangi bir düzenlemenin yer almadığı durumlarda uygulama
14 demonstrasyon yapılmadan ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenmesi.
15 mal alımı ihalelerinde , Teknik Şartname’ maddesinde düzenlenen demonstrasyonun bir yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği, hakkında.
16 İdari Şartname’de tekliflerin değerlendirmesinin yapılacak demonstrasyon sonucuna göre sonuçlandırılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği halde demonstrasyon sonucuna göre isteklinin değerlendirme dışı bırakılması
17 demonstrasyon işleminin ihale tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde gerçekleştirileceği ilişkin düzenlemede uygulama.
18 ihale dokümanındaki düzenlemelere aykırılık teşkil edecek nitelikte değerlendirmelerin demonstrasyon işleminin amacına uygun düşmeyeceği
19 Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinde mevzuat hükümleri çerçevesinde teklif edilen mala ilişkin olarak demonstrasyon yapılmasının yeterlikkriteri olarak istenemeyeceği,
20 Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinde mevzuat hükümleri çerçevesinde teklif edilen mala ilişkin olarak demonstrasyon yapılmasının yeterlik kriteri olarak istenemeyeceği,