Kamu İhale Kararları Çöp / Toplam: 159 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 , Çöp ihalesinde C ve K yetki belgelerinin hangi gerekçelerle ve ne tür işlerde kullanılacak araçlar için istenildiğinin ihale dokümanından anlaşılamaması.
2 Çöp ihalesinde (L) ve (R) olmak üzere iki tür yetki belgesinin teklif kapsamında istenilmesi mevzuata uygunmudur?
3 Çöp ihalesinde 1 adet yeraltı konteyner yıkama aracının, isteklilerin kendi malı olmasının istenmesi mevzuata aykırımıdır?
4 Çöp ihalesinde en az 280 HP gücünde taşıyıcı kamyonun 1 adetinin isteklilerin kendi malı olmasının istenmesi mevzuata aykırımıdır?
5 Şartnamade yeterlilik kriteri olarak,katı atık toplama, taşıma, caddelerin makine ile süpürülmesi işi, depolama sahası işletimi işi, geri dönüşüm veya toplama ayırma tesisi işletimi işlerinden en az ikisini entegre olarak birlikte yapmış olduklarına dair ilgili kurumlardan alınmış bir belge ,istenilmesi mevzuata uygunmudur?
6 Çöp ihalesinde (L) ve (R) yetki belgesinin teklif kapsamında istenilmesi mevzuata uygunmudur?
7 Çöp ihalesinde C2 ve K1belgesi istenilmesi mevzuata uygunmudur?
8 Çöp ihalesinde araçların kendi malı olma şartı aranması,şartı isteklilerin henüz ihale isteklilerin üzerlerinde kalmadan araç satın alma zorunluluğu getirilmesi, mevzuata uygunmudur ?
9 Çöp Toplama ihalesinde işin yürütülmesi sırasında ne tür kayıtların tutulacağına dair düzenleme yapılmamasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı.
10 Çöp Toplama, Kanal Temizliği ihalesinde ihale konusu işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin TS 12868 belgesinin istenilmesinin işin niteliğine ve mevzuata uygun olmadığı
11 Çöp Toplama, Kanal Temizliği ihalesinde ihale konusu işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin TS 13287 belgesinin istenilmesi mevzuata uygun olmadığı
12 Çöp Toplama, Kanal Temizliği ihalesinde TS 8358 standardının istenilmesi mevzuata uygunmudur?
13 Çöp Toplama, Kanal Temizliği, Park Bahçe Temizlik Bakım Onarım ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesinde K belgesi istenilmesi mevzuata uygunmudur?.
14 Temizlik, Çöp Toplama, Kanal Temizliği, Park Bahçe Temizlik Bakım Onarım ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ait benzer işin “Malzemeli ve Araçlı Kent Temizliği, Çöp Toplama, Cadde ve Sokakların süpürülmesi, yıkanması, atıkların toplanması ve nakli işlerinin birlikte yapıldığı işler” olarak belirlenmesi mevzuata uygunmudur?
15 Çöp ihalesinde idarenin ihalenin iptali kararının iptal edilmesi….
16 Çöp Toplama Ve Temizlik Hizmeti" İhalesnde sadece işçilik için fiyat farkı verilmesinin öngörülmesi
17 Temizlik ihalesinde çöp poşetleri ve yangın tüpleri” giderlerinin sözleşme giderleri arasında değerlendirilirmi?
18 Çöp ihalesinde çöp toplama sahasında kaç km yol yapılacağı ve döküm sahasının kaç km uzaklıkta yer aldığına ilişkin bilgiye yer verilmemesi. mevzuata uygunmudur?
19 Çöp ihalesinde iş yeri sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 3 ayrı tehlike sınıfının mevcut olduğu; hangi tehlike grubundaki iş kolunu temsil ettiğine ilişkin bilgi verilmemesinin rekabeti engellediği,iddiası mevzuata uygunmudur?
20 özel pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına açıklama istenilen yazı ekinde yer verilmesi gerekir mi?