Kamu İhale Kararları Cihaz / Toplam: 450 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 üretici firma ile yetkili satıcının aynı ihaleye katılmasında uygulama nasıl olmalıdır.
2 yetkili satıcı ve bayinin aynı ihaleye katılması ......
3 mal alımı ihaleleri süreçlerinde teklif edilen cihazların Teknik Şartname’de yer alan ilgili kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususlarının netleştirilmesi aşamasında dikkate alınması gereken temel dayanakların ilgili kataloglar ve demo işlemi olduğu
4 İsteklilerce cihaz ve kitlere ait katalog üzerinde işaretlenemeyen özelliklerin teknik şartnameye cevap halinde yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerekir mi?
5 Dijital Entegre cihaz İhalesinde rekabetin engellenmesi.
6 cihaza ilişkin teknik bilgileri içeren kataloglarda Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen teknik özelliklere ilişkin cevapların açıkça işaretlenmesinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ihale de istekli nin katalogda bazı maddelerin işaretlemenin açıkça yapılmaması.
7 tıbbı cihaz satış merkezi yetki fotokopi belgesinin İlçe Müdürlüğünce onaylatılıp, “ibraz edilen belgenin aslına uygundur” kaşesinin vurularak sunulması ihale dışı bırakılma nedeni midir?
8 cihaza ilişkin yabancı firma adına düzenlenmiş ISO 9001 belgesinin, yerli istekli tarafından sunulmuş olması elenme sebebimidir? t
9 teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olan Teknik Şartname maddesine uygun olduğuna dair İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden alınmış olan görüş yazısı ile yapılan itiraz uygunmudur?
10 şartnamede cihazların yaşının sözleşme bitiş tarihi itibariyle 10 (on) yılı geçmemesinin istenmesi mevzuata uygunmudur?
11 Polisomnografi Sistemi Alımı İhalesinde bayanlara özel oluşturulmuş APAP algoritması olmalı ve kanıtlanmalıdır… şeklindeki ifade sadece bir firmayı mı tarif eder mi?
12 Teklifin MKYS referans fiyatındaki en düşük fiyat sorgulamasında yer alan fiyatın üstünde olduğu için reddedilmesi mevzuata uygunmudur?
13 Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinde tek bir markayı işaret ederek ihaleye katılımda fırsat eşitliğini ve rekabeti engelleyen düzenlemelerin yer alması.
14 Kiosk İhalesinde düzeltici işlem.
15 bayinin bayisi olan bir isteklinin ihaleye teklif vermesi.
16 teklif edilen fiyatın, MKYS (Merkezi Kaynak Yönetim Sistemi) üzerinden bulunan referans fiyatın (en yüksek uygun fiyat) üzerinde olmasında uygulama..
17 Cihazı için teklif fiyatın, diğer hastaneler tarafından alınan aynı ürünün fiyatlarına kıyasla daha yüksek olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygunmudur
18 Akademik kuruluş tarafından hazırlanan teknik görüşten, Gamma-Service Medical GMBH-Almanya marka Biobeam GM 2000 model kan ışınlama cihazının, Teknik Şartname’nin maddesine uygun olmadığının tespiti.
19 birim fiyat teklif cetvelinde bilek dozimetresi için ayrı yüzük dozimetresi için ayrı teklif alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı
20 Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi cihazının teknik şartnameye uygun olmaması…