Kamu İhale Kararları Cihaz / Toplam: 443 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 cihaza ilişkin yabancı firma adına düzenlenmiş ISO 9001 belgesinin, yerli istekli tarafından sunulmuş olması elenme sebebimidir? t
2 teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olan Teknik Şartname maddesine uygun olduğuna dair İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden alınmış olan görüş yazısı ile yapılan itiraz uygunmudur?
3 şartnamede cihazların yaşının sözleşme bitiş tarihi itibariyle 10 (on) yılı geçmemesinin istenmesi mevzuata uygunmudur?
4 Polisomnografi Sistemi Alımı İhalesinde bayanlara özel oluşturulmuş APAP algoritması olmalı ve kanıtlanmalıdır… şeklindeki ifade sadece bir firmayı mı tarif eder mi?
5 Teklifin MKYS referans fiyatındaki en düşük fiyat sorgulamasında yer alan fiyatın üstünde olduğu için reddedilmesi mevzuata uygunmudur?
6 Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinde tek bir markayı işaret ederek ihaleye katılımda fırsat eşitliğini ve rekabeti engelleyen düzenlemelerin yer alması.
7 Kiosk İhalesinde düzeltici işlem.
8 bayinin bayisi olan bir isteklinin ihaleye teklif vermesi.
9 teklif edilen fiyatın, MKYS (Merkezi Kaynak Yönetim Sistemi) üzerinden bulunan referans fiyatın (en yüksek uygun fiyat) üzerinde olmasında uygulama..
10 Cihazı için teklif fiyatın, diğer hastaneler tarafından alınan aynı ürünün fiyatlarına kıyasla daha yüksek olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygunmudur
11 Akademik kuruluş tarafından hazırlanan teknik görüşten, Gamma-Service Medical GMBH-Almanya marka Biobeam GM 2000 model kan ışınlama cihazının, Teknik Şartname’nin maddesine uygun olmadığının tespiti.
12 birim fiyat teklif cetvelinde bilek dozimetresi için ayrı yüzük dozimetresi için ayrı teklif alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı
13 Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi cihazının teknik şartnameye uygun olmaması…
14 tıbbi cihazların etiketleri üzerinde imal ve sterilizasyon tarihinin yer almasının zorunlu olmadığı
15 cihazın 10 yaşından büyük olmayacağı şeklindeki düzenleme mevzuata uygunmudur?
16 Hidrofobik Göz İçi Lens Alımı”na ilişkin teklif etmiş olduğu ürünün Teknik Şartname’de belirtilen kriterleri sağlamaması.
17 Eforlu EKG cihazının Teknik Şartname’nin maddelerine uygun olmaması.
18 Dozimetre Teknik Şartnamesinin tek bir firmayı işaret ettiği, iddiası.
19 PET/BT ile SPECT Gama Kamera sistemlerinin aynı ihalede bulunmasının zorunlu olmadığı
20 Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı alımı.