pazarlık usulü ihalede başvurucunun ihaleye daveti gerektirir şartları taşıyıp taşımadığı ve ihalede rekabeti artırıp artıramayacağı değerlendirilmeksizin" zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde ve 4734 sayılı Kanun'un aykırı biçimde gerçekleştirilen ihale işleminde saydamlık, rekabet ve eşit muamele ilkeleri yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı

...15/74, K:2015/259 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.