KAMU İHALELERİNDE SINIR DEĞER TERCİHİ NELER KAYBETTİRİYOR.?

 

KAMU İHALELERİNDE SINIR DEĞER TERCİHİ NELER KAYBETTİRİYOR.?

 

 

 

Geçen haftaki yazımızda Danıştay 13. Daire 17.02.2015 tarih ve 2014/ 2580 sayılı kararı ile Kamu İhale Kanununda 19.02.2014ve 07.06.2014 tarihinde yapılan değişikliklerin iptal edildiğini ve bazı ihalelerde aşırı düşük sorgulamaya geri dönüldüğünü belirtmiştik.

 

Bu yazımızda Kamu ihalelerinde sınır değer nedir, ihale ilan ve dokümanındaki sınır değer tespiti ve sınır değer tespitindeki tercihlerin kurum bütçelerine neler kazandırdığını, neler kaybettirdiğini bir örnek ihaleyle açıklayacağım.

 

 4734 sayılı kamu ihale genel tebliğinin 45.maddesi Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifleri bizlere anlatmaktadır.

 

Tebliğin maddeleri 45.1’e göre ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, idareler sınır değerin altında olan tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki seçenekleri uygulayabilirler hükmü bulunmaktadır. İdareler sınır değerin altında olan tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak fikirlerini ihale ilanının 13.maddesi ve ihale dokumanın 33.maddesinde belirtirler.

 

  1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu isteklilerden (45.1.2 - 45.2) maddelerinde belirtilen esaslara göre açıklama istenir.

  2. İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağına ilişkin düzenleme bulunan ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler sorgulanmaksızın ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır.

  3. Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar 15.922.351 TL 2014YILI  RAKAMI.olan ihalelere özgü olmak üzere; ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen teklifler sorgulama yapılmaksızın reddedilir.

 

Bu çerçevede; sınır değerin altında olan tekliflere ilişkin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda tesis edilecek işlemler, idari şartnamenin “sınır değer” başlıklı maddesinin ilgili dipnotunda belirtilen seçeneklerden uygun olanı esas alınarak düzenlenir. “İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, idarelerce sorgulama ve isteklilerce açıklama yapılması işlemleri (45.1.2 - 45.2) maddelerinde belirtilen esaslar uyarınca yürütülecektir” hükmü bulunmaktadır.

 

Tebliğin 45.1.b maddesinde açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağına ilişkin düzenleme bulunan ihalelerde, “sınır değerin altında olan teklifler sorgulanmaksızın ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır” hükmü ne anlama geliyor?

 

Tebliğin 45.1. c maddesinde ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, “sınır değerin altında olduğu tespit edilen teklifler sorgulama yapılmaksızın reddedilir” hükmü ne anlama geliyor?

 

Sayın okuyucular, yukarıdaki metinler teknik konu bunu sanal bir ihaledeki rakamlarla açıklarsak daha iyi anlarsınız.

 

Farz edelim ki yaklaşık maliyeti 3.000.000 TL. olan bir ihalemiz var.

 

1.TEKLİF. 2.700.000 TL, 2.TEKLİF 2.500.000 TL, 3.TEKLİF 2.200.000 TL, 4.TEKLİF  2.000.000 TL, 5.TEKLİF  1.900.000 TL olduğunu düşünelim.

 

4734 saylı kamu ihale kanunu ve ikincil mevzuatta sınır değer hesaplanmasıyla ilgili ekapta formüller bulunmaktadır. Buna göre yukarıdaki verilen tekliflerin tamamını topladığımızda 11.300.000 TL olamaktadır. 11.300.000 TL ihalede geçerli teklif veren istekli sayısı olan 5 e böldüğümüzde bu ihalenin sınır değeri 2.260.000TL yi buluyoruz.

 

Dönelim yukarıdaki maddelere göre ihalenin kimde kalacağına Tebliğin 45.1.b maddesi “sınır değerin altında olan teklifler sorgulanmaksızın ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır”.hükmü seçilseydi ihale 1.900.000 TL veren istekli üzerinde kalacaktı.

 

Tebliğin 45.1. c maddesi “   sınır değerin altında olduğu tespit edilen teklifler sorgulama yapılmaksızın reddedilir” hükmü seçilseydi ihale 2.500.000 TL veren istekli üzerinde kalacak.   Gördüğünüz gibi yanlış sınır tercihi ihalede kurum bütçesinden 600.000 TL kaybettirdi.

 

Bu arada şunu da belirtelim her ikisini de seçmek hukuki açıdan 07.06.2014 tarihi 12.06.2015 tarihleri arasında yapılan ihalelede   uygundu.  .     

 

 Görev yaptığım sürece ihalelerde şahsım hep birinci tercih olan 1.900.000.TL yi tercih ettim. Sebebi yine 4734 sayılı kanunda belirtiliyor. İhaleye teklif veren isteklinin imzalı teklif mektubunda ihalede alacağım işi dokumana uygun yapmayı kabul ediyorum hükmü bulunuyor. Ayrıca 4735 sayılı sözleşme yasası da idareler lehine birçok hükmü barındırıyor.  

 

 

 

Zaman zaman yazılarımızda Kurum bütçelerini yönetenlerin bütçeleri etkin ve verimli kullanmakla ilgili sorumluluğu bulunduğunu hatırlatacağız.

 

HERKESİN KADİR GECESİNİ VE RAMAZAN BAYRAMINI TEBRİK EDERİM.