Kamu İhale Kararları Yol gideri / Toplam: 87 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 idarece personel taşımasının c plakalı servisler aracılığıyla yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen yaklaşık maliyetin halk otobüsü fiyatları dikkate alınarak hesaplanması mevzuata uygunmudur?
2 Yaklaşık maliyet Yol bedelinin, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin toplu ulaşım ücret tarifeleri dikkate alınarak hesaplanması mevzuata uygunmudur?
3 Yemek ihalesinde aşırı düşük teklif açıklaması yapılabilmesi için yol ücreti tutarının idari şartnamede belirlenmemiş olması gerekirmi
4 engelli personel için de nakdi yol ücretinin ödeneceği hakkında.
5 ayni yol bedelini tevsiken servis araçlarının kiralanmasına ilişkin açıklama nasıl olmalıdır?
6 personel sayısının yol gideri hesaplamasını değiştirecek bir niteliği bulunmaması
7 ayni yol gideri için 0,01 TL teklif edilmesi.
8 ayni olarak belirlenen yol giderin asgari işçilik maliyeti hesabına dahil edilmemesi gerektiği hakkında
9 gün sayısının “gün” veya “iş günü” olarak belirtilmesinin personelin yol ücretinin hesaplanmasında veya teklif bedeli oluşturulmasında herhangi bir tereddüt oluşturmadığı..
10 ayni yol bedelinin; bir kişinin bir aylık yol bedelinin esas alınıp bu tutardan KDV’nin düşülmek suretiyle belirlenmesi ve bu tutarın virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak yaklaşık maliyetin ve sınır değerin belirlenmesi
11 engelli personelin yol giderinin teklif bedeline dâhil edilmemesi.
12 Yol bilet bedellerindeki KDV (katma değer vergisi) hesabının her bilet için ayrı ayrı hesaplanması gerekir mi.
13 • ayni yol gideri için ayrı bir satır açılmasında uygulama.
14 isteklilerin ayni olarak belirlenen yol giderini tekliflerine dâhil etmesi gerektiği ve tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri içerdiği kabul edilerek değerlendirme yapılması gerektiği
15 ayni yol giderine ilişkin olarak %4 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanmasına gerek bulunmadığı
16 isteklilerin 1 aylık mavi kart dolum bedeli üzerinden maliyetlerini oluşturmaları ve aşırı düşük teklif açıklamalarını da bu çerçevede yapmaları gerektiği
17 mavi karta 1 aydan daha kısa süreli dolum yapılmasının mümkün olmadığı
18 personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, yol ve yemek giderlerinin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği hususunun idarelerin takdirinde olduğu
19 elektronik bilet ve Kart bedeli giderinin işçilik maliyetinin unsurlarından biri olan yol gideri içerisinde yer aldığından %3 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanması gerektiği .
20 yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağının kabul edileceği ve ayni yol bedelinin asgari işçilik maliyetinin bir unsuru olduğu