Kamu İhale Kararları Yerli istekli fiyat avantaj / Toplam: 16 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 yerli malı teklif eden istekli lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulamadan tamamlaması
2 idarece asfalt plenti alımı değil, asfalt alımı olarak ihaleye çıkılması nedeniyle yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmaması iptal sebebimidir?
3 ihaleye ilişkin %10 fiyat avantajı uygulaması
4 Elektrik Enerjisi Alımı" İhalesinde %15 oranında fiyat avantajı uygulanması.
5 Üniversite mal alım ihalesinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %1 fiyat avantajı uygulanacağının düzenlenmesi
6 yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacağının düzenlenmesi mevzuata uygunmudur
7 ihale ilanı ve İdari Şartname’de yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağınailişkin düzenleme yapılmaması iptal sebebimidir
8 Mavi kart alma hakkına sahip kişilerinihalelerde yerli isteklilere tanınan avantajlardan yararlanıp yararlanamayacağı.
9 Teklif mektubunda yerli istekli olduğunu beyan ettiği halde teklifini Türk Lirası (TL) yerine Avrupa Euro olarak verilmesi.
10 Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olmasının gerekli midir?
11 YERLİ İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULAN YABANCI DİLDE DÜZENLENMİŞ BELGELERİN TÜRKİYE’DEKİ YEMİNLİ TERCÜMANLAR TARAFINDAN YAPILMASININ VE NOTERCE ONAYLANMASININ ZORUNLU OLDUĞU
12 YERLİ İSTEKLİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE %15 ORANINDA FİYAT AVANTAJI UYGULANARAK İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI
13 YERLİ İSTEKLİ İLE İLGİLİ BİR BELİRLEME YAPILMAMASI
14 İstekli Tarafından, Teklif Mektubunun 4 Üncü Ve 5 İnci Maddelerinde Yer Alan Hususlar İle İlgili Olarak Herhangi Bir Seçim Yapılmamış OLMASI
15 YERLİ MALI TEKLİF EDEN YERLİ İSTEKLİLER LEHİNE FİYAT AVANTAJI UYGULANAN İHALELERDE, İSTEKLİNİN FİYAT AVANTAJINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN, İSTEKLİNİN YERLİ İSTEKLİ OLMASI VE TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN YERLİ MALI OLDUĞUNU TEVSİK EDEN “YERLİ MALI” BELGESİNİN ..
16 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBUNDA YERLİ İSTEKLİ OLDUĞUNA DAİR İBARENİN BULUNMAMASI