Yapım ihalesine teklif veren iki firmanın birim fiyat teklif cetvellerindeki 23 adet iş kalemine ait miktarların ve birim fiyatların aynı olması ihale öncesi ortak hareket edilerek ihalede rekabeti engelleyici davranışlarda bulundukları anlamına gelirmi?

Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, teklif dosyası kapsamında başvuru sahibi ile diğer isteklinin ortak hareket ettiklerini gösterir bir tespitin yapılamadığı, dolayısıyla sadece teklif edilen birim fiyatların ve toplam teklif bedelinin aynı tutarda olmasının söz konusu durumu kanıtlayan bir husus olmadığı, kaldı ki Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 64’üncü maddesinde tekliflerin eşit çıkması durumuna ilişkin hükme yer verildiği, buradan hareketle bahsi geçen tekliflerin eşit çıkması durumunun mevzuat hükmünce ihtimal dâhilinde olduğu

...t sicil numarasının 284599 ve adres bilgisinin “Altıntepe, Bağdat Cad. No: 50/6 Küçükyalı/Maltepe” olarak belirtildiği, aynı adresin tebligat adresi olarak birim fiyat teklif mektubunda...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.