Kamu İhale Kararları Yaklaşık maliyet üzerinde teklif / Toplam: 64 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 teklif bedeli yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen isteeklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmeyerek ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı.
2 ihaleye verilen tüm geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi.
3 yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklif fiyatlarının uygun bulunması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarının uygun bulunmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisinin idareye ait olduğu
4 Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflere yerli malı avantajı uygulanır mı?
5 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması ve teklifin ekonomik açıdan uygun olmadığı, gerekçelesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
6 geçerli tek teklifin idarece belirlenen yaklaşık maliyet tutarından yüksek olduğunda ,kurumca ihale dışı bı rakımla sebebi görülmesi.
7 yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren isteklinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
8 teklifin diğer tekliflerden yüksek olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
9 ihalede geçerli tüm tekliflerin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi
10 Tramvay Alımı İhalesinde tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihalenin iptal edil mesi.
11 yaklaşık maliyetin hesabında dikkate alınan MKYS referans fiyatının (353.796,56 TL) isteklinin teklif ettiği tutarın (246.000,00 TL) da üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
12 2 teklifin yaklaşık maliyette öngörülen asgari teklif maliyetine göre 422.737,70 TL ve 504.060,94 TL tutarında kar içerdiği sebebiyle ihalenin iptali..
13 ihalede teklif veren 4 isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde olmasına karşın idarece ihalenin iptal edilmemesi.
14 İdarenin yaklaşık maliyet üzerinde verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine bulunduğu.
15 yaklaşık maliyetin üzerinde ki tekliflerin kabul edilmesi nde idarenin sorumluğu nedir?
16 Teklifin yaklaşık maliyetten 0.0031 TL yüksek olduğu gerekçesi ile ihalenin iptali.
17 teklif edilen fiyatların idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğu gerekçesiyle ihalenin iptali
18 yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilmesi halinde sorumluluğun idareye ait olduğu
19 yaklaşık maliyetin üzerinde ki teklif başvuru ehliyetine haiz olmadığı
20 Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri kabul edebilmesinde idarenin sorumluluğu