Kamu İhale Kararları Ulusal Bayram / Toplam: 56 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak personel için fiyat farkının verilip verilmeyeceği hakkında ihale dokümanında herhangi bir düzenleme olmadığında uygulama nasıl olmalıdır?
2 brüt maaş üzerinden ulusal bayram ve genel tatil ücreti hesaplanması
3 idarece ihale dokümanında 43,5 gün olarak belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinin, birim fiyat teklif cetvelinde 43 gün ve 4 saat olarak belirtilmiş olmasında uygulama hakkında
4 ihale konusu işte çalışacak olan işçinin tamamının tüm resmi ve dini bayramlar ile 1 Mayıs’ta çalışmasının 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği iddiası.
5 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat” olan 48,17 TL’nin günlük birim fiyat olarak alınması gerektiği hakkında.
6 hafta tatilinin resmi ve dini bayram günleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve yılbaşı tatiline denk geldiği haftalarda işçilere hafta tatili verilmemesi durumunun 4857 sayılı Kanuna aykırılık teşkil edeceği,
7 ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personele ilave ücret ödenecek gün sayısının idarece vardiya programı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği
8 ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personele ilave ücret ödenecek gün sayısının idarece vardiya programı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği
9 çalıştırılacak personelin tamamının, işin süresi boyunca tüm ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalıştırılacağı şeklindeki düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu'na aykırımıdır
10 ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı bakımından birim fiyat teklif cetveli ile İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan verilerin birbiri ile uyumlu olmaması
11 ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaya ilişkin bir kısıtlama söz konusu olmadığı.
12 ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalarda serbest zaman kullandırılması yerine iki günlük ücretin ödenmesinin zorunlu olduğu
13 ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personelin sayısına ve çalışma süresine ilişkin açık bir düzenleme yapılmaması
14 fazla çalışma ve ulusal bayram, genel tatil günleri çalışması nın farklı kavramlar olduğu,
15 Yemek ihalesinde resmi ve ulusal bayram tatil günlerinde hangi personelin kaçar gün çalışacağının belirtilmemesi mevzuata aykırımıdır.
16 genel tatil günlerinde tam gün çalışılmasa dahi tam gün ücretinin ödeneceğine dair bir düzenleme varmıdır.
17 ulusal bayram ve genel tatil günlerde işçiler çalışmazlarsa, yol ücreti ve yemek ücreti ödeneceği
18 İdari Şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması ücreti ile ilgili yapılan çelişkili düzenleme
19 tıbbi görüntüleme ihalesinde doküman çalışacak personelin sayısının, ulusal bayram ve tatil günü çalışmalarının, fazla çalışmada belirtilmemesi
20 Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak işçiler için teklif ettiği birim fiyatların asgari işçilik maliyetini karşıladığı