Kamu İhale Kararları TÜRMOB Kaşesi / Toplam: 11 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 YMM hakkında TÜRMOB’a bildirimde bulunulması
2 kendi malı olan makine ve teçhizata yönelik olarak sunulan raporun ilk sayfasında SMMM ve TÜRMOB kaşe ve imzası bulunmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması.
3 proforma faturada TÜRMOB kaşesinin yer almadığı,
4 Bilançoda mali müşavirin kaşe ve imzasının bulunduğu TÜRMOB kaşesinin bulunmaması.
5 PROFORMA FATURADA DA TÜRMOB KAŞESİ VE İMZA BULUNDUĞU ANCAK MESLEK MENSUBUNUN ADI SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİN BULUNMADIĞI
6 BİLANÇO VE İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERDE EKSİK OLAN TÜRMOB KAŞESİNİN TAMAMLATILMASI
7 BAŞVURU SAHİBİNİN SUNMUŞ OLDUĞU ORTAKLIK DURUM BELGESİNDE YER ALMAYAN TÜRMOB KAŞESİNİN İDARE TARAFINDAN TAMAMLATILMASI GEREKTİĞİ
8 İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN GİYİM BEDELİNE İLİŞKİN SUNDUĞU PROFORMA FATURAYI TEVSİK EDİCİ BELGE OLAN BİRİM MALİYET CETVELİNDE TÜRMOB KAŞESİNİN BULUNMADIĞI
9 BAŞVURU SAHİBİNİN 2008 MALİ YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEKİ TÜRMOB KAŞESİNİN 4734 SAYILI KANUNUN 37 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA TAMAMLANMASININ İSTENMESİ
10 BİRİM MALİYETİ GÖSTERİR STOK TESPİT RAPORU İLGİLİ SMMM’NİN KENDİ KAŞESİ KULLANILARAK ONAYLANDIĞI, BU HALİYLE KABUL EDİLMELERİ MEVZUATA AYKIRI OLUP, KAŞE İLE İLGİLİ HUSUSUN BİLGİ EKSİKLİĞİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEREK İSTEKLİDEN TAMAMLATILMASININ TALEP ...
11 BORDÜR MALİYETİNİN TEVSİKİ AMACIYLA SUNULAN PROFORMA FATURA EKİNDEKİ MALİYET TESPİT RAPORUNUN SERBEST MUHASEBECİ TARAFINDAN ONAYLANDIĞI VE SÖZ KONUSU BELGEDE TÜRMOB KAŞESİNİN BULUNMADIĞI