Kamu İhale Kararları Titubb / Toplam: 64 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 numunenin ubb bilgisinin ürüne ait olup olmadığı şeklindeki gerekçeyle ihale dışı bırakılma mevzuata uygun olmadığı.
2 teklif edilen cihaz yanında verilecek yazılımlara ait TİTUBB onayı sunmadıklarından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaları gerekirmi
3 aday ve isteklilerin, teklif edilen ürünün TİTUBB kayıt veya bildirimi zorunlu olduğu
4 firma tarafından sunulan cihazın TITUBB kayıtlarının uygun olmaması.. .
5 anjiyo füzyonu ek konsola ilişkin yetki belgesi ile TİTUBB kayıtlarının olmaması elenme sebebimidir.
6 Mutasyon Tarama Kitleri için TİTUBB kaydı ve CE uygunluk belgesinin istenilmesi mevzuata uygun olmadığı.
7 TPN Valf Seti veya Manifold Seti için TİTUBB kayıtı istenmesi.
8 ürünlerin TİTUBB ürün kayıt onay işlemlerinin ihale tarihinden sonra tamamlanması.
9 TİTUBB kayıtlarının yeterli olup olmadığının ancak ürünlerin incelenmesi neticesinde tespit edilebileceği hakkında.
10 teklif cetvelindeki UBB numarasının teklifin esasına ilişkin olmaması
11 fiyatın %7 düşüldükten sonra hesaplanan SUT fiyatından yüksek olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma.
12 fiyatın MKYS ve TİTUB sorgulamasında referans uygun fiyat aralığında olmaması.elenme sebebimidir.
13 teklif edilen cihazı teklif eden firmaya yetki veren firmanın da TİTUBB’a kayıtlı olması gerektiği
14 enjektör sisteminin TİTUBB kaydı bulunmaması.
15 kan sayım cihazının kontrol kanının TİTUBB kaydının olmaması elenme sebebimidir
16 iç kalite kontrol solüsyon/kontrol kanına ilişkin TİTUBB kaydını tevsik edici belgenin sunulmasına gerek olmadığı
17 ihale tarihi itibarıyla TİTUBB kaydının SGK onayını içermemesi elenme sebebimidir.
18 ihale tarihi itibariyle TİTUBB’a kayıtlı olmayan kapsam dışı ürünlerin teklif edilmesi mevzuata aykırımıdır
19 ihale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu cihaza ilişkin TİTUBB kaydının bulunmaması
20 TİTUBB belgelerin teklif vermeye yetkili kişi veya kişilerce değil distribütör firmanın yetkili kişilerince imzalanarak kaşelenmesi.