Teklif zarfında ihaleye ait teklif mektubunun yanı sıra, geçici teminat mektubu yerine yanlışlıkla başka bir ihaleye ait teklif mektubunun tespitinde yasaklılık uygulanır mı?

Başvuru sahibi istekli tarafından ihalede sunulan iki ayrı birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, sunulan teklif mektuplarından birinin ihale konusu işe ait olduğu...........................

...lı olması. b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi. c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması. ç) Üzerinde...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.