Kamu İhale Kararları Teklif geçerlilik süresi / Toplam: 43 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 teklif geçerlik süresi sona eren isteklinin sözleşme imzalamaya zorlanamayacağı ve geçici teminatının gelir kaydedilmeyeceği.
2 ekonomik açıdan en avantajlı 3’üncü sırada yer alan istekliye teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin idare tarafından yazı gönderilmemesi
3 sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilebilirmi
4 Kurul kararının idareye tebliğinin ardından idarece isteklilerin teminat mektuplarının sürelerinin dolup dolmadığına bakmaksızın tekliflerin ve teminat mektuplarının geçerlik sürelerinin uzatılması için talepte bulunmasında mevzuata uygınmıdur.
5 teklif geçerlilik süresini uzatmayan ve geçici teminatı iade edilen isteklilerin geçerli bir teklife sahip olmadıkları..
6 teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygunmudur
7 teklif geçerlilik süreleri ile geçici teminat mektuplarını uygun hale getirmeyen isteklinin teklifi , sınır değerin belirlenmesinde dikkate alınması gerekirmi.
8 ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler dışındaki isteklilerin teklif geçerlilik süresini uzatma gereğinin bulunmadığı
9 teklif geçerlilik süresi 25.01.2014 tarihinde dolmasına rağmen, süre uzatımının 06.03.2014 tarihinde gerçekleştirilmesi
10 geçici teminat mektubunun geçerli olması gereken tarihten sonra süre uzatımı mevzuata uygunmudur.
11 teklif geçerlik süresinin uzatılmayıp ihalenin iptali edilmesi
12 teklif geçerlilik süresinin uzatıldığına dair yazının temsile yetkili müdürü tarafından imzalanmaması
13 teklif ve teminat geçerlilik süresinin uzatılması talep edilen yazıda belirtilen 3 günlük süre dolduktan sonra geçici teminatın süresinin uzatılması elenme sebebimidir
14 kargo ile gönderilen teklif geçerlilik süresinin uzatılması cevabi yazısının zamanında teslim edilmemesi.
15 Teklif geçerlilik sürelerini uzatıp uzatmadığı hususunu bu isteklilere sorma işleminin idarenin takdirinde midir?
16 Teklif geçerlik süresinin uzatılması
17 Teklif geçerlilik süresi ile aynı miktarda geçici teminatın süresinin de uzatılmaması teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekfirir mi ?
18 Teklif geçerlilik süresinin dolması, isteklinin kabul etmesi kaydıyla, ihale sürecinin devamı ve sözleşmenin imzalanması bakımından bir engel niteliğinde olmadığı.
19 Teklif geçerlilik süresinin uzatımı noktasında, idarenin ihtiyaç duyması, teklif ve sözleşme ve koşullarının değiştirilmemesi ve isteklinin süre uzatımını kabul etmesi şeklinde üç şartın yer aldığı
20 Teklif geçerlilik süresinin dolduğu durumlarda sözleşme imzalanabilir mi?