Kamu İhale Kararları Teklif fiyatların değerlendirilmesi / Toplam: 19 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde teklif fiyata dahil giderler olarak sadece sigorta, vergi, resim ve harç giderlerine yer verilmesi gerekirken tüm gider kalemlerinin belirtilmesi mevzuata aykırımıdır?
2 büro malzemeleri ile ilgili harcamaların teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği hususunun Teknik Şartname’de yer alması
3 Temizlik malzemesi niteliği olan cilanın i birim fiyat teklif cetvelinde gösterilmesi gerekir mi?
4 Sözleşme Tasarısı’nda İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler maddesinde yer verilen teklif fiyata dâhil olan diğer giderlere yer verilmemesi.
5 Çöp Toplama ihalesinde su giderinin idare tarafından karşılanacağına ilişkin Teklif fiyata dâhil olan gidere yer verilmemesi mevzuata aykırı mıdır?
6 Sözleşme Tasarısı’nda sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmemesi işveren mali mesuliyet sigortasının teklif fiyata dahil gider olarak kabul edilmesi gerekir mi?
7 Fosforlu yeleğe “Teklif fiyata dâhil olan giderler ve, yaklaşık maliyet hesaplamasında bir maliyet öngörülmemesi.
8 İdari Şartname’nin maddesinde belirtilen telekom hatlı telefon, bilgisayar, faks, fotokopi makinası, telsiz telefon (1 adet) evrak dolabı, masa, sandalye, misafir koltuğu gibi malzemeler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmaması
9 İş sağlığı ve güvenliği eğitimine ilişkin giderin, teklif fiyata dahil edilmesi gereken bir maliyet bileşeni olarak belirlenmemesi
10 Teklif fiyata dâhil giderler hususunda ihale dokümanını oluşturan belgelerden İdari ve Teknik Şartname’de yer alan malzeme giderinin teklif fiyata dâhil olduğu şeklindeki düzenleme isteklileri çelişkiye düşürürmü?
11 TEKLİF FİYATA DAHİL OLMASI GEREKEN BİR GİDERİN İDARİ ŞARTNAMEDE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ
12 İHALEDE, TEKLİF FİYATA DAHİL EDİLMESİ GEREKEN TEMİZLİK MALZEMELERİNE İLİŞKİN GİDERLERİN, MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYRI BİR İŞ KALEMİ OLARAK BELİRTİLMESİ GEREKİRKEN BELİRTİLMEDİĞİ
13 İHALEDE KİRALANAN ARAÇLARIN ŞOFÖRLERİNİN GİDERİNİN TEKLİF FİYATA DAHİL GİDERLER ARASINDA DÜZENLENMESİ GEREKİRKEN, İDARİ ŞARTNAMENİN MADDESİNDE BU HUSUSA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMAMASI
14 , TEKLİF FİYATA DAHİL OLACAK GİDERLERİN NET OLARAK BELİRLENMEDİĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİANIN YERİNDE
15 TEKLİF FİYATI OLUŞTURULURKEN İŞ KAPSAMINDA ÇALIŞACAK PERSONELE AİT YEMEK BEDELİ İLE FAZLA ÇALIŞMA VE ULUSAL BAYRAM-GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MALİYETLERİN DİKKATE ALINMADIĞI,
16 İDARİ ŞARTNAMENİN 25 İNCİ MADDESİNE YER ALAN DÜZENLEME İLE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ STANDART FORMUNUN UYUMLU OLMADIĞI
17 TEKLİF FİYATA DAHİL MASRAFLARA İLİŞKİN İHALE DOKÜMANINDA YETERSİZ DÜZENLEMELERİN BULUNMASI
18 SATIŞI YASAK OLAN MALZEMENİN TEKLİF FİYATA DAHİL EDİLMESİ
19 YÜKLENİCİNİN İŞÇİ VE PERSONELİNDEN KAZAYA UĞRAYANLARIN TEDAVİLERİNE İLİŞKİN GİDERLERLE KENDİLERİNE ÖDENECEK TAZMİNATIN YÜKLENİCİYE AİT OLDUĞU, AYRICA İŞÇİ VE PERSONELDEN İŞ BAŞINDA VEYA İŞE BAĞLI NEDENLERLE ÖLENLERİN DEFİN GİDERLERİ İLE AİLELERİNE