Kamu İhale Kararları Teklif değerlendirilmesi / Toplam: 14 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer verilen giderlerinin , Sözleşme Tasarısı’nın 7.1nci maddesinde bakım onarım giderinin belirtilmemesi mevzuata aykırımıdır?
2 ilk oturuma ara verildikten sonra oturuma yeniden devam edilmesi durumunda ilk oturuma devam edilmiş olunamayacağı, yeni bir oturumun açılmış olunacağı anlamına gelmektedir.
3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ tarafından kayyım atanan şirketler kamu ihalelerine girerse ihale dışı bıralırmı?
4 yaklaşık maliyetin hesabında dikkate alınan MKYS referans fiyatının (353.796,56 TL) isteklinin teklif ettiği tutarın (246.000,00 TL) da üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
5 tekliflerin değerlendirilmesinin ancak tutanağa bağlanmış belgeler üzerinden yapılabileceği hakkında.
6 İsteklilerin İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler ve birim fiyat teklif cetveli esas alınarak teklif hazırlanması ve verilmesi gerektiği hakkında.
7 Teklif dosyasında istenilen araca ilişkin video bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
8 Hastane gelen teklifleri değerlendirirken, gerekli gördüğü durumlarda teklif sahibi ya da temsilcisini açıklama ve görüşme için çağırabilir.” Açıklaması mevzuata uygunmudur?
9 Teknik Şartname’de yüklenici tarafından karşılanması öngörülen giderlerin teklif edilecek fiyata dahil olduğu yönünde düzenlemenin bulunmaması mevzuata aykırımıdır?
10 İşyerinde yetkili bir sendika tarafından toplu iş sözleşmesi yapılması halinde, oluşabilecek ücret farkı yüklenici firmaya aittir.” Düzenlemesi teklif vermeye engelmidir?
11 Yüklenici firma çalıştırdığı tüm personelin işe başladıktan ilk hafta içerisinde hepatit markerlerine baktırıp EKK tarafından değerlendirilip; HBS antijeni negatif (-) ise hepatit aşılarını yaptıracağı ve Bunun için idareden herhangi bir ücret talep...
12 İŞÇİLİĞE İLİŞKİN GİDERLER DIŞINDA BAŞKA HERHANGİ BİR GİDERİN İDARİ ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLMEDİĞİ
13 TEKLİFİN İLK AŞAMADA SEHVEN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMAMASININ DİĞER İSTEKLİLERİN ALEYHİNE OLMADIĞI
14 ANATOLYA ÖZEL GÜV. EĞT. HİZ. LTD. ŞTİ. - MARTI GÜVENLİK İŞ ORTAKLIĞI İLE AKDENİZ GÜVENLİK HİZ. LTD. ŞTİ.’NİN TEKLİFLERİNİN AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMASINA TABİ TUTULMADAN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI VE BU AŞAMADAN SONRAKİ İHALE İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUN...