Kamu İhale Kararları Teklif Cetveli / Toplam: 59 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasının kaşeli ancak yetkili kişi tarafından imzalı olmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
2 birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasının yetkili kişi tarafından imzalanmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
3 İdari Şartname’nin 25.3.1’nci maddesinde işçilik ücretleri konusunda bir düzenlemeye yer verilmemesi mevzuata aykırımıdır.
4 Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin birinci (ilk) sayfasında imza ve kaşe bulunmaması elenme sebebimidir.
5 Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde adı, soyadı/ ticaret unvanı bölümünde imza ve kaşesinin bulunmaması elenme sebebimidir.
6 Birim fiyat teklif cetvelinde istihdam edilecek özürlü personele ilişkin ayrı bir satır açılmaması
7 Birim fiyat teklif cetvelindeki Proje bedeli iş kalemi için teklif edilen birim fiyat sütununun boş bırakılması elenme sebebi midir?
8 Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinde montaj malzemesi bedelinin bulunmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmak mevzuata uygun mudur?
9 Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve idarece hazırlanmış A bölümünde yer alan iş kalemlerinin miktarına isteklilerin müdahale edemeyeceği,hakkında.
10 İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlardan farklı miktarlar belirtilmesi elenme sebebi midir ?
11 İsteklilerce de ihale dokümanı kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinin kullanılmasının zorunlu mudur?
12 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK FARKLI ÜCRET GRUBUNDAKİ İŞÇİLER İÇİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYRI SATIR AÇILMASI GEREKİRKEN TEK SATIR AÇILMASI
13 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELLERİNDE DİĞER MALİYET GİRDİLERİNİN YANINDA MALZEME GİDERLERİNİN AYRI AYRI İŞ KALEMLERİ ŞEKLİNDE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ,
14 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN YALNIZCA İŞÇİXAY ÜZERİNDEN DÜZENLENMESİ
15 ELEKTRİK VE SU GİDERLERİNE İLİŞKİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYRI SATIR AÇILMAMASININ İSTEKLİLER AÇISINDAN TEKLİFLERİN HAZIRLANMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEDİĞİ
16 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ MİKTAR SÜTUNUNUN YANLIŞ DÜZENLENDİĞİ
17 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ SÜTUNLARIN A1 VE B2 ŞEKLİNDE ADLANDIRILMASI
18 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÖLÇÜSÜ İÇİN M2 YAZILMAMIŞ OLMASI
19 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNE İŞ KALEMİNE İLİŞKİN TUTARLARIN TOPLANMASI SONUCUNDA 5.235.000,86 TL’YE ULAŞILMASI GEREKİRKEN TOPLAM TUTARIN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE 5.235.000,88 TL OLARAK YER ALDIĞI
20 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN 24 ÜNCÜ İŞ KALEMİNE 0 TL FİYAT ÖNGÖRÜLMESİ