sulama tankeri için tamir bakım-onarım yedek parça bedelinin 1,00 TL birim fiyat üzerinden açıklanması mevzuata uygunmudur?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.1’inci maddesinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılacak yöntemlerin usulen açıklamalarda kullanılması durumunda sunulacak aşırı düşük teklif açıklamalarının hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle reddedilemeyeceği hususunun açıklandığı görüldüğünden, başvuru sahibinin sunulan söz konusu açıklamaların reddedilmesi gerektiği yönündeki iddiasının mevzuata...

...r. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.