Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11’inci maddesinde yer alan düzenlemenin, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 62’nci maddesinde belirtilen ve birden fazla yılı kapsayan yatırım proje işlerinde ihaleye çıkılabilmesi için ilk yıl için öngörülen ödenek tutarının proje maliyetinin % 10’undan az olamayacağı hükmüyle ilgili olmadığı,

...leşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.