Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamaları ihalelerinde idareler tarafından kasko değerin aşılıp aşılmadığının tespiti nasıl yapılır?

 ...........2006 tarihli ve  .................193 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin..................

...hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.