Kamu İhale Kararları Sigorta prim / Toplam: 28 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 aşırı düşük teklif açıklamasında sunulmuş olan sigorta poliçelerinin ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğü tarafından onaylı veya teyit yazılı olmaması ve poliçelerin işin süresinin tamamını karşılamaması.
2 İki aracı kullanacak şoförlerin şirket ortağı ve emekli olduğu bu nedenle SGK gideri bulunmadığı şekliyle açıklama mevzuata uygunmudur?
3 Asgari işçilik maliyet hesabında işveren sigorta prim oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranının nasıl hesaplanması gerektiği hakkında
4 Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi ve iş kazaları meslek hastalıkları sigorta risk prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanıp her aşamada yuvarlama yapılarak asgari işçilik maliyetin tespit
5 İşverenlerin özürlü istihdamı nedeniyle yararlanacakları sigorta primi teşviklerinin teklif fiyatın oluşturulmasında göz önünde bulundurulup bulundurulamayacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı hakkında
6 İsteklilerin teklif fiyatlarının oluşturulmasında, Hazinece karşılanacak işveren primi dikkate alınmadan teklif fiyatının oluşturulması gerektiği,hakkında
7 Sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması ve yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerekirmi?
8 SİGORTA PRİM ORANLARINA YÖNELİK ŞİKÂYETE KONU DÜZENLEMENİN SÖZLEŞME SÜRECİNDE DE CİDDİ SORUNLARA SEBEBİYET VERECEĞİ
9 İDARECE İHALE DOKÜMANININ OLUŞTURULMASI AŞAMASINDA, İHALE KONUSU İŞİN AYRINTILARININ BELİRİLMEK SURETİYLE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK YAZI İLE KISA VADELİ SİGORTA PRİM ORANININ BELİRLENMESİ GEREKİRKEN İDARECE BU USULE UYULMADIĞI
10 İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI PRİM ORANININ TESPİTİNE İLİŞKİN TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN VE İDARİ ŞARTNAMENİN MADDESİNDE YER ALAN DÜZENLEMELERİN MEVZUATA UYGUN OLMADIĞI
11 İDARECE İHALE DOKÜMANININ OLUŞTURULMASI AŞAMASINDA, İHALE KONUSU İŞİN AYRINTILARININ BELİRİLMEK SURETİYLE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK YAZI İLE KISA VADELİ SİGORTA PRİM ORANININ BELİRLENMESİ GEREKİRKEN İDARECE BU USULE UYULMADIĞI
12 İSTEKLİYE AİT TEKLİF DOSYASINDA İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK ETMEK AMACIYLA Ö …. LOKANTACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İLE İMZALANAN, 12 ADET İŞÇİ İLE TEMİZLİK YAPILMASI İŞİNE AİT HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA İHALE UHDESİNDE KALAN İSTEKLİ TARAFINDAN
13 İSTEKLİ TARAFINDAN İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK ETMEK AMACIYLA DENEYİME KONU İŞE AİT SÖZLEŞME İLE SÖZLEŞME KAPSAMINDA TANZİM EDİLEN FATURALARIN YANINDA İŞ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERE AİT SOSYAL SİGORTA PRİM ÖDEMELERİNİ GÖSTEREN BELGELERİN DE SUNULMASI
14 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ EKİNDE YER ALAN LİSTENİN 9605 NOLU “BACA VE CAM TEMİZLEYİCİLERİ, HAŞERAT, İTLAF VE DEZENFEKSİYON İŞLERİ“ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE % 1,5   OLARAK ALINMASI GEREKTİĞİ
15 FABRİKADA TEMİZLİK İŞİ KAPSAMINDA PERSONEL ÇALIŞTIRMADIĞI, DOLAYISIYLA SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEDİĞİ VE SUNULAN SÖZLEŞME İLE FATURALARIN DA SAHTE OLDUĞU HUSUSLARI
16 İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI PRİM ORANININ TESPİTİNE İLİŞKİN TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN VE İDARİ ŞARTNAMENİN MADDESİNDE YER ALAN DÜZENLEMELERİN MEVZUATA UYGUN OLMADIĞI
17 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ EKİNDE YER ALAN LİSTENİN 9605 NOLU “BACA VE CAM TEMİZLEYİCİLERİ, HAŞERAT, İTLAF VE DEZENFEKSİYON İŞLERİ“ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE % 1,5   OLARAK ALINMASI GEREKTİĞİ
18 İDARENİN YAKLAŞIK MALİYETİ HESAPLARKEN ASGARİ İŞÇİLİK TUTARINI HESAPLAMAK İÇİN KULLANDIĞI KİK ASGARİ İŞÇİLİK MODÜLÜ ÇIKTISI İNCELENDİĞİNDE, KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANININ % 2 OLARAK ALINDIĞI GÖRÜLMEKTE OLUP, BU DURUM YAKLAŞIK MALİYETİN SAĞLIKLI
19 İHALE İŞE İLİŞKİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI PRİM ORANININ İDARE TARAFINDAN MEVZUATA UYGUN OLARAK BELİRLENDİĞİ
20 İZMET ALIMI İHALELERİNDE, GERÇEK KİŞİLERE VEYA İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ OLMAYAN HER TÜRLÜ KURUM VE KURULUŞA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLERİN İDARECE DİKKATE ALINABİLMESİ İÇİN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNDE, BEDEL İÇEREN TEK BİR SÖZLEŞME VE SÖZLEŞMENİN