Kamu İhale Kararları SGK Belgesi / Toplam: 25 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 SGK Borçsuzluk Belgesinin şekil şartlarının uygun olmadığında uygulama.
2 unvan değiştiren firmanın , iş deneyim olarak sunduğu özel sektörle yaptığı sözleşmelere ait Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasında nelere dikkat edilmesi gerekir?
3 isteklinin SGK tahakkukları ile sigortalı hizmet listesinde bulunan çalışanların yapılan sözleşme kapsamında çalışmadığı iddiası.
4 ihale tarihi itibari ile 417 000 TL SGK prim borcunun bulunduğunun tespit edilmesi
5 İSTEKLİNİN BÜNYESİNDE ÇALIŞTIĞINA DAİR BELGE SUNAN İSTEKLİLERİN TAMAMINCA BU HUSUSUN, SGK İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN TEMİN EDİLEN BELGELERLE TEVSİK EDİLDİ
6 SÖZLEŞME EKİNDE BU SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN “ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR.” KAŞESİ BULUNAN FATURALARIN VE SÖZLEŞMENİN KAPSADIĞI DÖNEME İLİŞKİN ÇALIŞANLARIN SİGORTA PRİM ÖDEMELERİNİ GÖSTEREN TAHAKKUK FİŞLERİ VE SİGORTALI HİZMET LİSTELERİNİN (SGK E-BİLDİRGELERİ) SUNU
7 İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN TEKLİFİNE İLİŞKİN YAPMIŞ OLDUĞU HESAPLAMA YÖNTEMİNİN SGK MEVZUATINA UYARLI OLMADIĞI
8 ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK GÖSTERİLEN KİŞİLERİN İLAN TARİHİNDE GERİYE DOĞRU BİR YILLIK DÖNEMDE FARKLI BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINA İLİŞKİN OLARAK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDAN BİLGİ İSTENİLEREK İNCELEME YAPILMASI
9 ÖDEMELERİN YAPILIP YAPILMADIĞININ, İDARECE SGK İLE YAPILACAK YAZIŞMALAR SONUCUNDA TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ
10 SİGORTALI HİZMET LİSTELERİNİN SUNULDUĞU GÖRÜLMÜŞ OLMAKLA BİRLİKTE BU BELGELERİN, İLGİLİ ADINA PRİM ÖDENDİĞİNİ GÖSTEREN MAKBUZ VEYA DEKONT NİTELİĞİNDE OLMADIĞI
11 EKSİK BELGE SUNULMASI, İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINI GEREKTİRDİĞİNDEN, “KESİNTİSİZ” GÖREV SÜRESİNİ TEVSİK ETMEYEN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN İDARECE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASININ MEVZUATA UYGUN OLDUĞU
12 BORÇ SORGULAMA İŞLEMİNE ESAS OLACAK BİLGİLERİN EKSİKSİZ VE DOĞRU OLARAK BELİRTİLDİĞİNİN BEYAN EDİLDİĞİ VE BU FORMDA BELİRTİLEN BİLGİLERİN EKSİK VEYA HATALI OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİN
13 ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK BİLDİRİLEN KİŞİLERİN İHALE İLAN TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU BİR YILLIK SÜRE BOYUNCA BAŞKA YER/YERLERDE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIKLARI YÖNÜNDE İDARECE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN HİZMET DÖKÜMLERİNİN İSTENİLMESİ
14 İHALEDE, SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISINDA YER ALAN “YAPILAN İŞİN İHALE KODUYLA AÇILMAMIŞ” İBARESİNİN, O İŞE (SÖZ KONUSU İŞ, BİR İHALEYE İLİŞKİN OLMADIĞINDAN, İLGİLİ KURUMUN, TEKNİK ANLAMDA İHALE NİTELENDİRMESİ UYGUN OLMAMAKLA BİRLİKTE) AİT İŞYERİ
15 İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİ TARAFINDAN SGK TAHAKKUK FİŞLERİ VE SİGORTALI HİZMET LİSTESİ SUNULMASINA KARŞIN, PRİM ÖDEMESİNİN YAPILDIĞINI GÖSTEREN DEKONT YA DA MAKBUZLARIN TEKLİF DOSYASI KAPSAMINDA SUNULMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME
16 İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK ETMEK ÜZERE SUNULMASI GEREKEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN DÜZENLENMİŞ VE İDARECE TEYİDİ YAPILABİLEN BELGELERİN SUNULMADIĞI
17 ANAHTAR TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN OLARAK SADECE 2 AYLIK SGK BELGESİ SUNDUĞU
18 PERSONEL ÇALIŞTIRILDIĞINI GÖSTEREN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN DÜZENLENMİŞ VE İDARECE TEYİDİ YAPILABİLEN BELGELER”İN SUNULMAMASI ,
19 SGK TAHAKKUK FİŞLERİ VE HİZMET LİSTELERİ İLGİLİ ADINA PRİM ÖDENDİĞİNİ GÖSTEREN MAKBUZ VEYA DEKONT NİTELİĞİNDE
20 ANAHTAR TEKNİK PERSONELİN İSTEKLİNİN BÜNYESİNDE BULUNDUĞUNU TEVSİK ETMEK ÜZERE SGK HİZMET LİSTELERİNİN SUNULDUĞU, ANCAK MAKBUZ/DEKONTLARIN SUNULMADIĞI