Kamu İhale Kararları Şartnameler / Toplam: 19 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Teknik Şartname'nin maddesinde yer verilen kıyafetlerin İdari Şartname'nin 25'inci maddesinde teklif fiyata dahil giderler arasında sayılmaması hakkında.
2 idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı malzemenin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisi bulunduğu.
3 teklif fiyata dahil edilecek giderler noktasında İdari Şartname’nin esas alınması gerektiği.
4 ihtiyacın belirlenmesinde takdir yetkisinin idarede olduğu, bu çerçevede niteliklere piksel ve kaset boyutu gibi hususların eklenmemesinin idarenin takdirinde olduğu
5 ihaleye katılacak isteklilerin daha üst düzey bir cihaz teklif etmemesi için idarece belirlenen teknik kriterlerin değiştirilme zorunluluğu bulunmadığı.
6 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İhalelerinde Kullanılması Gereken Örnek Şartnameler
7 İdari Şartname ile Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemeler arasında çelişki veya farklılık olması halinde öncelik…………….
8 İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında çelişki olması , iptal sebebi midir?
9 İdari Şartname’nin Teknik Şartname’ye göre öncelik sırası varmıdır?
10 TIBBİ ATIK TAŞIMA LİSANSININ, ARACIN AİT OLDUĞU KURUM/KURULUŞA VE GEREKLİ TEKNİK DONANIMA HAİZ ARACA VERİLECEĞİ
11 İDARE TARAFINDAN, GENEL TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ DİKKATE ALMADAN, HAZIRLANAN İHALE DOKÜMANININ, İHALEDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI SUNAN İSTEKLİLERİN HAK VE MENFAAT KAYBINA UĞRAMALARI SONUCUNU DOĞURABİLECEĞİ
12 İDARİ ŞARTNAME, SÖZLEŞME TASARISI VE TEKNİK ŞARTNAMEDE KAÇAK VE USULSÜZ SU KULLANANLARIN TESPİTİNİN İHALE KONUSU HİZMET TANIMININ İÇİNDE SAYILDIĞI
13 AKADEMİK KURULUŞTAN ALINAN GÖRÜŞTE; ŞARTNAMENİN EKSİK DÜZENLENDİĞ
14 , TEKNİK ŞARTNAME İLE İDARİ ŞARTNAMEDEKİ DÜZENLEMELERİN İSTEKLİLER ARASINDA ÇELİŞKİYE YOL AÇTIĞI
15 İDARİ ŞARTNAMEDE EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN EN DÜŞÜK FİYAT ESASINA GÖRE Mİ YA DA FİYAT DIŞINDAKİ UNSURLAR DA DİKKATE ALINMAK SURETİYLE Mİ BELİRLENECEĞİNİN BELİRTİLMESİ GEREKMEKTİĞİ .
16 teknik şartnamede belirtilen teknik donanıma idari şartnamede yeterlik kriteri olarak yer verilmeMESİ
17 İDARELERİN ŞARTNAMELERDE DÜZENLEME YAPARKEN FONKSİYONELLİĞİ SAĞLAMAK VE BÜTÜN İSTEKLİLER İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ
18 TEKLİFLERİN ALINACAĞI ADRES İLE İHALENİN YAPILACAĞI ADRES, İDARİ ŞARTNAMEDE FARKLI BELİRLENMİŞ OLMASI
19 İŞ DENEYİM ORANINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAMEDEKİ DÜZENLEMELERİN KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİ ARZ ETTİĞİ