Kamu İhale Kararları Resmi, dini ve milli bayram / Toplam: 14 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Teknik Şartname’de personelin resmi ve genel tatil günlerinde çalıştırılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmış olmasına rağmen İdari Şartname’ ve birim fiyat teklif cetvelinde bu hususa yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği nde uygulama
2 Teknik Şartname’de personelin resmi ve genel tatil günlerinde çalıştırılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmış olmasına rağmen İdari Şartname’ ve birim fiyat teklif cetvelinde bu hususa yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği nde uygulama
3 fiyat teklif cetvelinde resmi tatil günlerinin hesaplanabilmesi için ilgili satırın sehven açılmamış olmasında uygulama.
4 Resmi ve dini bayramlarda birim fiyat teklif cetvelinde ilişkin satır açılmış olmasına karşın, bu maliyetin yaklaşık maliyet hesabına dâhil edilmemesi.
5 Resmi ve dini bayram çalışması için iki ayrı satır açılması.
6 TATİLDE ÇALIŞILACAK TOPLAM GÜN SAYISI 585 GÜNE (45 PERSONEL X 13 GÜN OLMAK ÜZERE) KARŞILIK GELDİĞİNDEN, İDARİ ŞARTNAMENİN YER ALAN DÜZENLEME İLE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN UYUMLU OLDUĞU
7 RESMİ TATİL VE BAYRAM GÜNLERİ OLARAK İHALE KONUSU İŞTE 27,5 GÜN ÜZERİNDEN ÖDEMENİN YAPILABİLECEĞİ) VE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN 29 GÜN ÜZERİNDEN DÜZENLENMESİNİN İSTEKLİ OLABİLECEKLERİN TEKLİF VERMESİNİ ENGELLEYİCİ BİR DURUM OLMADIĞI
8 . İHALE KONUSU İŞİN GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF ALINMAK SURETİYLE İHALE EDİLMESİ NEDENİYLE TEKNİK ŞARTNAMEDE FAZLA BELİRTİLEN RESMİ DİNİ BAYRAM SAYISININ İŞİN YÜRÜTÜLMESİ ESNASINDA FAZLA ÖDEME YAPILMASINA YOL AÇACAĞI
9 İHALE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI BİR HİZMET ALIMI OLMASA DA; İHALE KONUSU İŞTEKİ MALİYET KALEMLERİ İNCELENDİĞİNDE, İŞÇİLERİN AYLIK ÜCRETİ, RESMİ VE DİNİ BAYRAMLAR İLE YILBAŞI GÜNÜ YAPTIRILACAK ÇALIŞMA VE FAZLA ÇALIŞMA GİBİ FARKLI NİTELİKTEKİ İŞ
10 İHALE KONUSU İŞTE RESMİ TATİL VE BAYRAM GÜNLERİNDE ÇALIŞMA YAPILACAK OLMASINA RAĞMEN, BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE BU GÜNLERDEKİ ÇALIŞMADAN KAYNAKLI MALİYETİN AYRI BİR İŞ KALEMİ OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ
11 RESMİ TATİL VE BAYRAM GÜNLERİ OLARAK İHALE KONUSU İŞTE 27,5 GÜN ÜZERİNDEN ÖDEMENİN YAPILABİLECEĞİ) VE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN 29 GÜN ÜZERİNDEN DÜZENLENMESİNİN İSTEKLİ OLABİLECEKLERİN TEKLİF VERMESİNİ ENGELLEYİCİ BİR DURUM OLMADIĞI
12 İHALE DOKÜMANINDAKİ RESMİ TATİL VE BAYRAM GÜNLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN MEVZUATA UYGUN OLDUĞU
13 30 AĞUSTOS 2011 GÜNÜNÜN MİLLİ VE DİNİ BAYRAMA RASTLAMASI
14 ULUSAL BAYRAM, RESMİ VE BUNLARIN DİNİ BAYRAM GÜNLERİ İLE 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ YAPTIRILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN İHALE DOKÜMANINDA BİR DÜZENLEME YAPILMADIĞI VE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYRI BİR İŞ KALEMİ OLARAK DÜZENLENMEDİĞİ