Kamu İhale Kararları Referans / Toplam: 27 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 banka referans mektubunun ve mektup teyidinin fotokopi olduğu gerekçesiyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılırmı?
2 banka referans mektubunu veren bankanın bir başka şubesi tarafından , aslı gibidir kaşesi ile aslı gibidir yapılması ihale dışı bırakılma nedenimidir.?
3 banka referans mektubunun isteklinin teklif bedelinin %10’unu karşılamaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
4 Banka referans mektubunda nakdi teminat tutarının rakamla 2.000.000,00 TL, yazı ile (Bir milyon TL) olarak yazılması………………….
5 banka referans mektubunun ilan tarihi ile aynı günde düzenlenmiş olması elenme sebebimidir.
6 banka referans mektubunun ekinde teyit yazısının bulunmaması elenme sebebimidir..
7 banka referans mektubu örneğinin aslına uygunluğunun noter yerine,ilgili bankanın farklı bir şubesi tarafından yapılması elenme sebebimidir
8 Uyku cihazı sahibi firmanın uyku cihazının yurt içi üniversite ya da eğitim ve araştırma hastanelerinden referans gösteriyor olabilmesi gerekmektedir.” düzenlemesine istinaden referans sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma.
9 banka referans mektubunun fotokopisinin banka yetkililerince ıslak imza ile imzalanıp ve aslının aynıdır .ibaresinin yer alması.
10 teyit mektubu banka referans mektubu yerine kabul edilmesi hakkında.
11 kit ve cihazın kullanıldığı yerler hakkında herhangi bir referans listesinin sunulmaması.
12 banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden önce düzenlenmiş olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması.
13 Ankara Bakanlıklar Şubesi tarafından düzenlenen banka referans mektubun aynı Bankanın Isparta Şubesindeki iki yetkili tarafından onaylanmasının uygun görülmemesi.
14 banka referans mektubunun olmaması , ve teyidinin de fotokopi olması elenme sebebimidir
15 referans merkezlerinde hangi cihazlar ile uygulama yapıldığı marka model, laboratuar ve temas edilebilecek kişi bilgileri teklif ile beraber verilmelidir düzenlemesi.
16 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen bir ihale de referans mektubunda “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu için” ibaresinin bulunması.
17 Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesinde Referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak telefon ve fakslarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir. .” düzenlemesi mevzuata uygunmudur?
18 Banka referans mektubunun bilgisayar çıktısının banka tarafından “aslı gibidir” şeklinde kaşelenmesi elenme sebebimidir?
19 istekliklerden referans istenmesi
20 REFERANSIN HİÇBİR ŞEKİLDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENEMEYECEĞİ