Kamu İhale Kararları Proje / Toplam: 21 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 etüt, proje işleri personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı.
2 uygulama projesi bulunmadan ihaleye çıkılması
3 ihale dokümanı kapsamında uygulama projesine proje ve pursantaj bulunmaması
4 uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılması
5 İhale dokümanı kapsamında işe ait uygulama projesine yer verilmemesi
6 İhale dokümanı kapsamında ihale konusu işe ilişkin projelerin bulunmaması iptal sebebi midir?
7 Proje değişikliği tüm boyutlarıyla ‘uygulama projesi’ düzeyine tekemmül ettirilmeden ihaleye çıkılabilirmi
8 Yurtdışında proje üstlenen müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın kesin ve geçici ihraç ve ithal izinlerine ilişkin mevzuat,hangisidir?
9 Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılmasının zorunlumudur?
10 İhale dokümanı kapsamında isteklilere proje verilmemiş olması iptal sebebimidir?
11 PROJE DEĞİŞİKLİĞİ MÜELLİFİNCE ONAYLANMADAN VE DEPREM FİZİBİLİTESİ İLE STATİK HESAPLAMALARI YAPILMADAN, PROJE DEĞİŞİKLİĞİ TÜM BOYUTLARIYLA ‘UYGULAMA PROJESİ’ DÜZEYİNE TEKEMMÜL ETTİRİLMEDEN İHALEYE ÇIKILMASI
12 PROJENİN İDARE TARAFINDAN YAPILMASI VE BU PROJENİN İHALE DOKÜMANI İLE BİRLİKTE İSTEKLİLERE VERİLMESİ, İSTEKLİLERİN SORUMLULUĞUNUN BU PROJEYE UYGUN OLARAK GEREKLİ MONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASINDAN İBARET OLMASI GEREKTİĞİ
13 , İDARECE ÖN PROJE ÜZERİNDEN BİRİM FİYAT TEKLİF ALMAK SURETİYLE İHALENİN YAPILDIĞI
14 UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMADAN ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF ALINMAK SURETİYLE İHALEYE ÇIKILMASI
15 “BETONA GELECEK YÜZEYİN YAĞLANMASI, DAKİKADA 8000-12000 DEVİRLİ VİBRATÖRE DAYANACAK ŞEKİLDE TAKVİYE EDİLMESİ, KALIBIN SÖKÜLMESİ” VB. İŞÇİLİK KALEMLERİ NEDENİYLE KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ’NDE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE PROJE İŞİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜ
16 ETÜT VE PROJE İŞLERİNİN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞLERİ OLARAK SAYILDIĞI
17 İDAREDEN TEMİN EDİLEN PROJELERİN UYGULAMA PROJESİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU, UYGULAMA PROJELERİNİN DANIŞMAN FİRMADAN HİZMET SATIN ALMAK SURETİYLE YAPTIRILDIĞI
18 DOĞALGAZ ALTYAPI PROJESİNİN YAPILMASI” İÇİN “1 GR” İÇİN MALZEME, İŞÇİLİK, MAKİNE, NAKLİYE DÂHİL OLDUĞU BELİRTİLEREK FİYAT ÖNGÖRÜLMÜŞ VE KÂR TUTARI DA GÖSTERİLMİŞTİR. ANILAN İŞ KALEMİ SADECE PROJEDEN İBARET OLMADIĞI HALDE ANALİZDE “DOĞALGAZ ALTYAPI PROJESİ
19 İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI” İŞLERİ
20 DOKÜMANDA İHALE KONUSU İŞE YÖNELİK HAZIRLANMIŞ BİR PROJENİN BULUNMADIĞI