Kamu İhale Kararları Proforma fatura / Toplam: 366 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 proforma faturalarda montaj bedellerinin belirtilmemesi
2 temizlik sarf malzemesi ve temizlik ekipmanı giderleri için proforma fatura sunulması elenme sebebimidir.
3 muhtelif marketlerden alınan proforma fatura örneklerinin sunulması suretiyle açıklama yapılması.
4 fatura üzerine etiket yapıştırılmak suretiyle isim değişikliği yapılması
5 üçüncü kişilerden alınan proforma faturalarla açıklama yapılması
6 proforma fatura içeriğinde yer alan kalemlerin toplamı ile genel toplamın kuruş hanesinin üç rakamlı olması hakkında.
7 proforma faturada yer alan tutarın EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatından daha düşük olası hakkında
8 proforma faturanın 16 adet üzerinden 0,70 TL fiyat çarpılması sonucu 11,20 TL olarak yazılması gerekirken, 14,40 TL olarak yazılması , teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi midir.
9 proforma faturada “ Mevzuat gereği yer alması gereken “…belgelerine…” ifadesi yerine “…belgelere…” ifadesinin yazılması elenme sebebimidir.
10 Maliyet satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmeksizin proforma fatura düzenlenmesi mevzuata aykırımıdır
11 proforma faturaların ekleri olan Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında geçici vergi döneminin 01.01.2013/31.12.2013 olarak gösterilmesi.elenme sebebimidir.
12 mali sorumluluk sigorta teklifi ve proforma faturaların tarihlerinin ihale tarihinden sonraki bir tarihe ait olması elenme sebebimidir.
13 proforma faturada genel toplamın virgülden sonra iki ondalık basamak olacak şekilde gösterildiği durumlarda birim fiyatının virgülden sonra üç veya daha fazla ondalık basamak olacak şekilde belirlenmesi mevzuata uygunmudur.
14 proforma faturalardaki ibarenin Tebliğ’in maddelerinde yer alan ifadelerle aynı olmaması.
15 proforma faturayı düzenleyen şirketin faaliyet konusunun araştırılması ve proforma faturaya ilişkin bir takım bilgilerin kendileri ile paylaşılması gerektiğinin öne sürülmesi.
16 faturanın toplam tutarının ondalık kısmında bir Kuruşun altında bedelin yer alması
17 proforma fatura üzerinde meslek mensubu imzasının ıslak imza olarak değil, kaşe imza basılması elenme sebebimidir.
18 Poforma fatura veren firmanın herhangi bir Oda veya meslek kuruluşuna kayıtlı olmamaları durumunda, işyerlerinin Belediyece faaliyetten men edilmeleri ve ruhsatlarının iptalihakkında.
19 Oda kaydı olmayan kişilerden veya firmalardan alınan proforma fatura.
20 proforma faturanın üzerinde Birim satış tutarı ifadesi yerine Maliyet satış tutarı ifadesinin yer alması elenme sebebimidir.