Personel Taşıtma Hizmet Alımı İhalesinde. sözleşme karar pulu, sözleşmeden doğan damga vergisi, hakedişten doğan damga vergisi, araçlara ilişkin amortisman giderleri, bakım giderleri ve lastik giderlerine ilişkin açıklama yapmayan istekli ihale dışı bırakılır mı?

...rafından yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi, Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.