Kamu İhale Kararları Personel Taşıma / Toplam: 30 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 istekli tarafından ihale konusu personel taşıma hizmetinde kullanılacak araçların plaka numaraları ile ruhsat fotokopilerinin sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilmesinin istenilmesi iptal sebebimidir?
2 Personel Servis Yönetmeliği’ne göre sürücülerin en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olması yeterli iken Teknik Şartname de Sürücülerin en az 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmasının istenilmesi mevzuata aykırımıdır?
3 Personel Taşımacılığı İhalesinde iş deneyim belgesi belgesi olarak fatura ve sözleşme sunulmasına rağmen işe ilişkin SGK belgelerinin sunulmaması mevzuata uygunmudur?
4 Ordu ilinde yapılan Personel Taşıması İşi” İhalesinin samsun ilinde faaliyet gösteren firmanın kazanması.
5 9 adet otobüsün işçilik hariç akaryakıt dahil kiralanması Sözleşmesi ile iş deneyimini açıklanmasında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı
6 Personel Taşıma İşi İhalesinde İsteklilerin güzergâh hesaplamaları yaparken Karayolları Genel Müdürlüğünün mesafe hesaplama modülünün kullanılmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
7 “Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” İhalesinde aşırı düşük sorgulama.
8 Personel Taşıtma Hizmet Alımı İhalesinde. sözleşme karar pulu, sözleşmeden doğan damga vergisi, hakedişten doğan damga vergisi, araçlara ilişkin amortisman giderleri, bakım giderleri ve lastik giderlerine ilişkin açıklama yapmayan istekli ihale dışı bırakılır mı?
9 personel taşıma işinin 01 Mart 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında (22 ay) yapılacağı düzenlemesinin bulunduğu, ihalede istekli tarafından 2020 yılı için herhangi artış öngörülmeden açıklama yapması mevzuata uygunmudur?
10 Personel Taşıma Hizmeti İhalesinde özel sektörle yapılan sözleşmeyi sunulmasında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin sunulmasına gerek bulunmadığı hakkında.
11 Personel Servis Kiralama İhalesinde sözleşme konusu işte çalıştırılan personeli gösteren bir SGK belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı
12 Öğrencilerin Taşıma İhalesi nde personel çalıştırıldığını gösteren SGK belgelerinin iş deneyim belgesine konu işin sözleşmesi ekinde sunulmasına gerek bulunmadığı
13 personel taşıma işinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işi olarak değerlendirilmesi gerektiği
14 Personel Servisi Kiralama Hizmeti" İhalesi nde 8 aracın kendi malı olmasının istenmesi.
15 Personel servis taşıma hizmet alımı işinin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu.
16 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde de kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif fiyatı sunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekir mi?
17 İhale dokümanında çalıştırılacak özürlü işçi sayısına ilişkin olarak net bir belirlemenin yapılmaması.
18 PERSONEL TAŞIMA SERVİSİ YAPMA ÖZELLİĞİNE SAHİP ARAÇ OLDUKLARINA DAİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE/VEYA BELEDİYENİN TAŞIMACILIK KONUSUNDA GÖREVLİ/YETKİLİ BİRİMİNDEN TEMİN EDİLECEK ARAÇLARIN PERSONEL TAŞIMACILIĞINA UYGUN OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ TEKLİFİ İLE
19 A1 YETKİ BELGESİNİN YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPACAKLARA VERİLECEĞİ
20 İSTEKLİLERCE İŞ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN VE BUNLARIN İKAMETGAH ADRESLERİNİN BELLİ OLMAMASI NEDENİYLE, İSTEKLİNİN TAŞIMA İŞİNİN KAPSAMINA DAİR DEĞERLENDİRMESİNİN UYGUN BULUNMASI