Kamu İhale Kararları Personel işe alma işten çıkarma / Toplam: 23 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 asıl işveren konumunda bulunan idarenin, personelin görevinin değiştirilmesini alt işveren olan yükleniciden talep etmesinin idarenin yetkisinde olan bir husus olduğu
2 Teknik şartnamede İdarenin izni ve onayı olmadan herhangi bir personel alınmayacak, istihdam edilmeyecektir. Düzenlemesi mevzuata uygunmudur
3 özel güvenlik personelini için 40 yaşından gün almamak şartı mevzuata uygunmudur.
4 Teknik Şartname de İşe başlayacak personel İdare tarafından onaylanmadan işe başlayamayacaktır şeklinde düzenleme mevzuata uygunmudur.
5 hizmet işi kapsamında çalıştırılacak personelin seçimi ve işten çıkartılması yetkisinin idarelere ait olduğuna dair düzenleme
6 ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almaması ne anlama gelir
7 kontrol teşkilatının uygunluk yazısını almadan işçi alımı ve çıkarılması yapılmaması
8 Bahçe Bakımı, Sulama Ve Taşıma İhalesi nin Personel çalıştırılmasına dayalı olduğu.
9 farklı teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren branşlardan personel çalıştırılacak olması mevzuata aykırılık teşkil
10 tıbbi görüntüleme hizmetinin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı
11 Diş Protez Hizmeti Alımı İhalesi ninpersonel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu
12 Dondurma Nakliye Hizmetinin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu
13 Mevsimlik Çiçek Ve Soğanlı Bitki Alımı, Dikimi Ve Yeşil Alanların Bakımı" İhalesi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı mıdır?
14 Tarihi Ve Kültürel Gezi Organizasyonu Hizmet Alım İşi İhalesinin asırı düşük sorgulama yapılmadan sonuçlandırılması.
15 Şehirlerarası Otobüs Kiralama İhalesi personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet işi olduğu
16 Makine Kaynak Ve Tesisat Bakım Onarım Hizmet İşinin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu
17 Kanalizasyon Şebekesi Temizlik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı” işi olduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımımıdır?
18 İDARECE HAZIRLANAN YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETVELİNE GÖRE KARSIZ YAKLAŞIK MALİYET TUTARI TL’NİN ALTINDA GEÇERLİ TEKLİF SUNAN İSTEKLİLERİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA TABİ TUTULMASI GEREKTİĞİ
19 İHALE DOKÜMANINDA ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL SAYISINA İLİŞKİN NET BİR BELİRLEMENİN YER ALMADIĞI
20 İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILACAK ASGARİ PERSONEL SAYISININ BELİRTİLMEDİĞİ