Kamu İhale Kararları Pazarlık / Toplam: 73 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Asfalt Plenti Satın Alınması İşi İhalesinin pazarlık usulüyle 21 b ile yapılması
2 Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretim Hatlarına Ait Makine ve Teçhizat Sistemlerinin Satınalınması,ihalesinin 21 (e) pazarlık olarak yapılması..
3 Okul Sütü Programı Kapsamında Uht İçme Sütü İhalesinin Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) pazarlık usulü ile yapılması mevzuata uygunmudur?
4 Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, ikinci tekliflerinin süresi içerinde verilmediği gerekçesi ile kabul edilmemesi…..
5 9 kişinin davet edildiği, 7 kişinin ihale dokümanını satın aldığı idareye yalnızca birinin fiyat teklifi içeren zarf sunması nedeniyle iptali
6 idarece sunulan tekliflerin yeterliği değerlendirmesi tamamlanmadan, isteklilerden ikinci ve son fiyat tekliflerinin talep edilmesi uygun olmadığı,
7 Etüt Projeleri Hazırlama İşinin Pazarlık usulü” 21’ (f)ye göre yapılması.
8 ödeneğin yeni yıldan önce kullanılmak istenilmesi gerekçe gösterilerek 21/b pazarlık usulüyle ihale yapılabilir mi?
9 pazarlık usulü ile Otopark İnşaatı İşinde Çevre Düzenleme Ve Meydan Geçici Kabul Eksik Ve Kusurlu İmalatların Yapım İşi halesinin yapılması mevzuata uygunmudur
10 ödeneğin yeni yıldan önce kullanılmak istenilmesi gerekçe gösterilerek 21/b pazarlık usulüyle ihale yapılabilir mi
11 pazarlık usulü ihalelerle ilgili düzenleyici kurul kararı.
12 pazarlık usulü ihalelerde, son yazılı fiyat teklif tutarının ilk fiyat teklif tutarından yüksek olduğu durumlarda uygulama.
13 21’inci madde nin (e) bendine göre yapılmış olan ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenecek iş kalemlerinin tespiti açısından herhangi bir istisnai durum bulunmadığı.
14 pazarlık ihalesinde son fiyat teklifi verilmemesi nedeniyle ilk fiyat teklifinin son teklif olarak değerlendirilmesi.
15 İdarede sözleşmesi devam eden firmanın , yeni açılan pazarlık usulü ihaleye davet edilmemesi.
16 başvurusu henüz sonuçlanmadan idarece pazarlık usulü (21/b) ile yeniden ihaleye çıkıldığı, kendilerine davetiye gönderilmediği, için sürecin durdurulmasının gerektiği iddiaları
17 pazarlık usulü ihaleye davet edilmeyenlerin doküman almayı talep etmesi..
18 Mobese Üst Yapı Yapım İhalesinin pazarlık usulü (21/b) ile gerçekleştirilmesi mevzuata uygunmudur.
19 Kit Karşılığı İmmünhistokimyasal Boyama Cihazı alımı işi olduğu, ihalesinin 21/b pazarlık usulü ile yapılması
20 Açık ihale usulü ile ihaleye çıkılmayıp pazarlık (m.21/b) usulünde ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiası.