Kamu İhale Kararları Pazarlık / Toplam: 86 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 pazarlık usulü ihale de ikinci teklifler istendikten sonra yeterlililk bilgileri tablosunun hatalı değerlendirildiği için idari işlemin idare tarafından geri alınması
2 21’inci maddesinin b bendi uyarınca pazarlık usulü gerçekleştirilen ihaleye ait ihale dokümanında yer alan belirsizliklerin ve çelişkilerin isteklilerin sağlıklı ve eşit şartlarda teklif hazırlamasını engellediği,
3 pazarlık ihalesi davet ile ihale tarihi arasındaki sürenin iki gün olması
4 pazarlık usulü ihalenin tek geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılması mevzuata uygunmudur?
5 pazarlık usulü ihalede, davet tarihinden bir gün sonra ihalenin yapılması mevzuata uygunmudur?
6 aynı yıl içinde 2 açık, 4 adet de pazarlık usulü ile aynı ihale konusunda alım yapılmak üzere ihaleye çıkılması.
7 ihalenin deprem riski dolayısıyla pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı mahkeme kararı
8 Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulüyle gerçekleştirilen İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesinin iptali hakkında mahkeme kararı
9 pazarlık usulü 21/B ihalenin süüresinin 30 ay olması hakkında danıştay kararı
10 ihale konusu iş kapsamında 9 isteklinin ihaleye davet edildiği, 8 istekli tarafından teklif verildiği ve ihalenin yaklaşık maliyetin altında en düşük teklifi veren firmaya ihale edildiği
11 pazarlık usulüihalede son teklif mektubunun süresi içerisinde verilmediği gerekçesiyle ilk teklifin son teklifi olarak kabul edilmesi ..
12 Pazarlık usulü (21/f) ile ihalesinde " idarece isteklilerin son yazılı fiyat tekliflerini sunması için davet edilmemesi.
13 Pazarlık usulü ihalede ikinci teklifin ihale komisyonuna ulaştırılamadığı durumlarda sunulan ilk teklifin geçerli kabul edilerek işlem tesis edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı.
14 Asfalt Plenti Satın Alınması İşi İhalesinin pazarlık usulüyle 21 b ile yapılması
15 Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretim Hatlarına Ait Makine ve Teçhizat Sistemlerinin Satınalınması,ihalesinin 21 (e) pazarlık olarak yapılması..
16 Okul Sütü Programı Kapsamında Uht İçme Sütü İhalesinin Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) pazarlık usulü ile yapılması mevzuata uygunmudur?
17 Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, ikinci tekliflerinin süresi içerinde verilmediği gerekçesi ile kabul edilmemesi…..
18 9 kişinin davet edildiği, 7 kişinin ihale dokümanını satın aldığı idareye yalnızca birinin fiyat teklifi içeren zarf sunması nedeniyle iptali
19 idarece sunulan tekliflerin yeterliği değerlendirmesi tamamlanmadan, isteklilerden ikinci ve son fiyat tekliflerinin talep edilmesi uygun olmadığı,
20 Etüt Projeleri Hazırlama İşinin Pazarlık usulü” 21’ (f)ye göre yapılması.