Kamu İhale Kararları Özürlü ve Engelli / Toplam: 53 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 engelli personel için de nakdi yol ücretinin ödeneceği hakkında.
2 engelli personelin yol giderine yönelik ihale dokümanında ayrıca bir düzenlemenin yapılmaması iptal sebebimidir ?
3 İş Kanunu’nda belirtilen asgari oranın üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme mevzuat aykırımıdır?
4 engelli personel sayısının 2 kişi olması gerekirken 1 kişi olarak hesaplanması
5 çalıştırılması zorunlu engelli işçi sayısı ve engelli işçiler için Hazinece karşılanacak prim tutarları dikkate alınarak asgari işçilik maliyetinin hesaplanması gerektiği.
6 aynı il sınırları içerisinde yer alan bir başka işyerinde bulunan personel sayısının ihalede çalıştırılması planlanan personel sayısı ile toplanarak bu sayı üzerinden engelli işçi hesaplanmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı.
7 Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde ihale kapsamında çalıştırılacak 4 engelli işçiye yol bedeli öngörmemek mevzuata uygunmudur.
8 engelli işçilere yol bedeli verilmemesi gerektiği yönündeki iddianın uygun olma dığı
9 engelli personelin yol giderinin teklif bedeline dâhil edilmemesi.
10 İstanbul il sınırları içerisinde belediye otobüslerinde engelli yol bedelinin ücretsiz olduğu, dolayısıyla teklif fiyata dahil giderler içerisinde yer almaması gerektiği
11 ambulans şoförleri alım ihalesinde engelli personel için ayrı satır açılması mevzuata uygunmudur.
12 engelli personelin yol ücretinin hesabı nasıl olmalıdır.
13 engelli personele işlerine ve sağlıklarına uygun işlerde fazla çalışma yaptırılması mevzuata uygunmudur.
14 birim fiyat teklif cetvelinde engelli işçilere ilişkin olarak ayrı satır açılması gerekirken ,açılmamasında uygulama.
15 çocuk evlerinde engelli işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmadığı hakkında
16 engelli çalıştırılacağına yönelik bir düzenleme yapılmadığı ihalede, engelli işçi indirimi toplam işçilik maliyetinden eksiltilmek suretiyle açıklamanın yapılması mevzuata uygunmudur
17 ihale dokümanında engelli işçi çalıştırılmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı durumlarda engelli işçi indirimi .uygulanırmı.?
18 engelli işçi için asgari teklif edilmesi gereken birim fiyattan daha düşük fiyat teklif edilmesi.
19 4857 sayılı İş Kanunu’nun Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu hakkındaki uygulaması.
20 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çalıştırılacak engelli ile eski hükümlü sayısının belirlenmesi.