Kamu İhale Kararları Ortaklık Durum Belgesi / Toplam: 38 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 ortaklık durum belgesinde belgenin düzenlenme tarihi kısmının boş bırakılması ihale dışı bırakılma nedenimidir ?
2 şirketin tek kurucusu ve tek sahibi , şirketin %100’üne sahip ortağının iş deneyim belgesi kullanılması durumunda, ortaklık durum belgesinin de sunulmaması ihale dışı bıralıkma nedenimidir?
3 Pilot ortağa ait iş denetleme belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca tüzel kişiliğin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olup olmadığının teklif ortaklık durum belgesinde yer verilen ifadeden anlaşılamayacağı
4 Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım Usulü İle Yapılması işine ait iş denetleme belgesinin ekinde Ortaklık Durum Belgesinin sunulmaması
5 gerçek kişi ticari işletme iken Türk Ticaret Kanununa göre nevi değişikliği ile limited şirkete dönüşen firmanın geriye dönük kesintisiz 1 yıl ortaklık olma şartını taşıdığını gösteren ortaklık durum belgesini sunmamaları elenme sebebimidir.
6 ortaklık durum belgesinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin değerlendirme
7 İş Ortaklığı Beyannamesi üzerinde ihale makamı olarak Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılması gerekirken “Antalya İl Özel İdaresi yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygunmudur.
8 Ortaklık durumunun tevsiki için sadece Ticaret Sicili Gazetesi sunma zorunluluğu olmadığı. .
9 Ortaklık durum belgesi ne zaman düzenlenir?O
10 Mezuniyet belgesinin sunulup ortaklık durum belgesinin sunulmaması elenme sebebi midir?
11 Ortaklık durum belgesi sunulmaması
12 Ortaklık Durum Belgesi’nin sahte olduğu
13 Tek hissedarlı tüzel kişilikte ortaklık durum belgesini sunmayan isteklinin idarece değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
14 Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükçe yapılan inceleme sonucu ortaklık durum belgesindeki imzanın ahsın el ürünü olmadığının tespiti
15 Şirket adına düzenlenen iş deneyim belgesi sunulduğu durumlarda ortaklık durum belgesinin teklif kapsamında sunulması zorunlu mudur?
16 Şirkete % 50–% 50 ortak olduğu tüzel kişilerin, ayrıca ortaklık durum belgesi sunma şartı var mıdır?
17 Ortaklık durum belgesinin hale ilan tarihinden önce düzenlenmiş olması elenme sebebi midir?
18 iş bitirme belgesinin iş deneyim belgesi olarak verildiğinde ortaklık durum belgelerinden herhangi birisinin düzenlenmesine gerek var mıdır?
19 Ortaklık durum belgesinin ilan tarihinden sonra düzenlenmesi.
20 Ticaret Sicil Gazetesinde ortaklık durum bilgisinin bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?