Numune nin , ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce idarenin gösterdiği alana kurulmasına rağmen tutanak tarihinin ihale tarihi olması ihale dışı bırakılma nedenimi dir?

Uyuşmazlığa konu ihalede numunelerin ihale tarihinden en az bir gün önce mesai saatleri içerisinde idarenin gösterdiği alana kurularak teslim edileceği, isteklilerin onaylı teslim tutanağını teklif zarfının içinde sunacakları düzenleme altına alınmıştır.

...p kapsamadığı, TS EN ISO 9227 standardı kapsamında yapılan testlerin TS EN ISO 12944-6 standardı kapsamında yapılan testleri kapsayıp kapsamadığı” hususlarında detaylı bilgiler...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.