Kamu İhale Kararları Münferit Sözleşme / Toplam: 15 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Münferit alım ihalelerinde ihale komisyonu tarafından isteklilerin teklif ettikleri malların teknik şartnameye uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapıl maktamıdır?
2 Münferit alım ihalesi için teklif edilecek malın, çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen maldan farklı olabilir mi?
3 Münferit alım ihalesinde teklif te dikkat edilecek hususlar?
4 Etken maddeleri aynı olsa bile çerçeve anlaşma ihalesi ile münferit alım ihalesinde farklı ürünlerin teklif edilmesi uygunmudur?
5 TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞINA İLİŞKİN TESPİTİN, MÜNFERİT SÖZLEŞME AŞAMASINDA YAPILMASININ VE İHALE DOKÜMANINA UYGUN OLMAYAN TEKLİFLERİN GEÇERLİ KABUL EDİLEREK KENDİLERİYLE ÇERÇEVE ANLAŞMA İMZALANMIŞ OLMASI
6 MÜNFERİT ALIM AŞAMASINDA ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİNE YÖNELİK İDDİALAR
7 TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN DÜZENLEMELERİN MÜNFERİT SÖZLEŞMEDE YER ALAN DÜZENLEMELERDENÖNCE GELDİĞ
8 , İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN ÇERÇEVE ANLAŞMA VE MÜNFERİT ALIM AŞAMALARINDA ETKEN MADDELERİ AYNI OLSA DAHİ, FARKLI ÜRÜNLERİ TEKLİF EDEREK KENDİSİNE FİYAT AVANTAJI SAĞLADIĞI
9 MÜNFERİT ALIM AŞAMASINDA YENİDEN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAYACAĞI, YALNIZCA TEKLİF FİYATLARIN MUKAYESE EDİLEREK, EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF SAHİBİNİN BELİRLENECEĞİ
10 MÜNFERİT SÖZLEŞME İHALESİNDEN ÖNCE, GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE, ÇERÇEVE ANLAŞMA YAPILMASI AŞAMASINDA TESPİT EDİLEN YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİ SONUCUNDA MÜNFERİT SÖZLEŞME İHALESİNİN YAKLAŞIK MALİYETİNİN HESAPLANMASININ MÜMKÜN OLDUĞU
11 MÜNFERİT SÖZLEŞME AŞAMASINDA GÖREV YAPACAK OLAN İHALE KOMİSYONU
12 MÜNFERİT SÖZLEŞME İHALESİNE YÖNELİK ALIM İÇİN TEKLİF EDECEK OLDUKLARI MALIN, ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİNE TEKLİF ETTİKLERİ MALDAN FARKLI OLMAMASI GEREKMEKTEDİR.
13 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİNDEKİ ŞARTLARDAN BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE YENİ KOŞULLAR BELİRLENEREK MÜNFERİT SÖZLEŞME YAPILAMAYACAĞI
14 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİ İLE MÜNFERİT ALIM İHALESİNDE AYNI MAL KALEMLERİ İÇİN BİRBİRİNDEN FARKLI TİCARİ İSMİ BULUNAN ÜRÜNLERİN TEKLİF EDİLDİĞİ
15 MÜTEAHHİT KARI SORGULAMAYA TABİ TUTULACAK GİDERLER ARASINDA