Kamu İhale Kararları Muayene kabul / Toplam: 17 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 mal alımı ihalelerinde teklif edilen ürünün Teknik Şartname’ye uygunluğuna ilişkin değerlendirmenin idarelerce sadece “muayene ve kabul” aşamasında yapılabileceği gibi, muayene kabul aşaması ile birlikte “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında da “numune değerlendirmesi” yoluyla yapılabileceği.
2 iş deneyimine konu işin kabul işlemlerinin gelen aylık puantajlar ve kontrol teşkilatı belgelerine göre yerine getirilmesi.
3 Kontrol teşkilatı ve yetkileri nelerdir?
4 MUAYENE KABUL AŞAMASINDA SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BELGELERİN TEKLİF DOSYASI KAPSAMINDA SUNULMAMASI BİR DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKMA GEREKÇESİ
5 MUAYENE KABUL AŞAMASINDA BİRTAKIM SORUNLAR YAŞADIKLARI İDDİASI
6 TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN ÜRÜN OLMADIĞININ BELİRTİLDİĞİ
7 İSTEKLİ TARAFINDAN TESLİM EDİLEN MALIN İHALE DOKÜMANINA UYGUN OLUP OLMADIĞINI DEĞERLENDİRME HUSUSUNDA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARINA YÜKLENEN VE İDARİ VE/VEYA CEZAİ TEDBİRLERİN UYGULANMASINI DOĞURABİLECEK SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI
8 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ YÖNÜNDEN İHALE KOMİSYONU İLE MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARININ DA SORUMLU OLDUĞU
9 MALZEMENİN TESLİMİ AŞAMASINDA, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI
10 ROCHE MARKA E411 MODEL CİHAZIN 220 VOLT VE 50/60 HZ. ŞEHİR CEREYANI İLE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINA İLİŞKİN NİHAİ TESPİTİN MUAYENE KABUL KOMİSYONUNUN YETKİSİNDE VE SORUMLULUĞUNDA OLDUĞU,
11 TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU İSTER BELGELER ÜZERİNDEN, İSTER NUMUNELER ÜZERİNDEN İSTERSE DEMONSTRASYON YOLUYLA TESPİT EDİLSİN, İDARENİN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMEYİ KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞINA MUAYENE VE KABUL AŞAMASINDA DA
12 SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA KABUL AŞAMASINDA YÜKLENİCİ FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN OLDUĞU, 2011/21 SAYILI GENELGE İLE İHALE ŞARTNAMELERİNDE BULUNMASININ ZORUNLU KILINDIĞI
13 MUAYENE KABUL AŞAMASINDA SÖZLEŞMEYE UYGUN ÜRÜN/CİHAZ SUNMAYAN
14 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA ALIM KONUSU MALZEMENİN UYGUN BULUNMASININ, MUAYENE VE KABUL AŞAMASINDA TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN TIBBİ SARF MALZEMESİNİ KABUL ETME HUSUSUNDA İDAREYE YÜKLENEN HUKUKİ SORUMLULUĞU BERTARAF ETMEYECEĞİ
15 TESLİM ALINAN MALIN İHALE DOKÜMANINA UYGUN OLUP OLMADIĞININ İDARECE TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ VE İLİŞKİN HUKUKİ SORUMLULUĞUN İDAREYE AİT OLDUĞU
16 İDAREYE TESLİM EDİLEN ÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMEYİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI HUSUSUNDA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TARAFINDAN TESPİTİN YAPILABİLECEĞİ
17 TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU, İDARELER TARAFINDAN, “TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ” AŞAMASINDA “DEMONSTRASYON” YA DA “NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ” YOLUYLA YAPABİLECEĞİ GİBİ, BU DEĞERLENDİRME ÜRÜNÜN TESLİMİNİ MÜTEAKİP “MUAYENE VE KABUL” ...