Kamu İhale Kararları Miktar Farklılığı / Toplam: 25 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 3,9 miktar farkının kabul edilebilir olduğu
2 İş kalemlerindeki miktarlar arasındaki farklılıkların %10 oranını aşması.
3 0,5 inç çapında ve 3 halatlı öngermeli ankraj yapılması” iş kalemi için belirlemiş olduğu miktarın idarece hesaplanan miktardan yaklaşık %36,38 oranında düşük olduğu
4 İdarenin belirlediği miktar arasında %10’dan fazla fark bulunması.
5 Miktarlar arasında %10’dan fazla oranda eksiklik olması
6 İsteklinin miktarlarının yaklaşık maliyetteki miktarlardan %7,47 ile %67,00 oranında düşük olması.
7 İdare tarafından belirlen miktarlardan, % 18,99 ,% 20,21, % 20,53 % 22,84 daha az miktar öngörülmesi.
8 Yaklaşık maliyet hesap cetvelindeki miktarlardan % 10 oranından daha fazla düşük olduğu
9 İdarenin yaklaşık maliyet hesaplarında yer alan miktarlar arasındaki %10 u geçen orandaki farklılık
10 %10’un üstündeki miktar farkının makul bir düzeyde olmadığı
11 Yaklaşık maliyette idarece belirlenen miktarlara göre %14’ düşük olması
12 İsteklice açıklanan miktarlar ile idarece belirlenen miktarlar arasında eksik şekilde %10’dan fazla fark olması mevzuat a uygun mudur ?
13 İsteklice açıklanan miktarlar ile idarece belirlenen miktarlar arasında eksik şekilde %10’dan fazla fark olması mevzuat a uygun mudur ?
14 İdarece belirlenen miktarlar ile istekli tarafından hesaplanan miktarların önemli ölçüde eksik olması
15 Aşırı düşük teklif açıklamalarında imalatta yaklaşık yüzde 34 oranında farklılık kabul edilebilirmi?
16 İş kalemi için idarece belirlenen toplam miktardan %14,07 oranında daha düşük oldması elenme sebebimidir?
17 İhale üzerinde bırakılan istekli ve idare tarafından hesaplanan imalat miktarları arasında makul farkların bulunması
18 Yapım ihalesinde miktar hesabının, idare tarafından belirlenen miktarlardan yaklaşık %3,93 , düşük oranlar kabul edilebilir düzeyde midir?
19 aşırı düşük savunma nın analizinde yer alan demir işçiliğinin miktarlarında azaltma yaptıkları gerekçesiyle elenme mevzuata uygunmudur?
20 İstekli tarafından iş kalemlerine ilişkin belirlenen miktarlar ile idarece belirlenen miktarlar arasında % 14,63 ila % 33,33 arasında değişen miktarlarda daha düşük hesaplanması elenme sebebimidir?