Kamu İhale Kararları Mezuniyet belgesi / Toplam: 10 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 İsteklinin mezuniyet tahinden itibaren iki yıl geçtiği ve tüzel kişiliğin beş yıldır en az %51 hissesine sahip mimar veya mühendis olmaması
2 lisans geçici mezuniyet belgesinin ihale tarihi itibari ile geçerliliğini kaybettiği gerekçesi değerlendirme dışı bırakılma
3 Gürcistan Teknik Üniversitesi’nden alınan diploma iş deneyim belgesi olarak kullanılabilirmi.
4 yurt dışında gördüğü eğitime ilişkin diplomaları bulunan ve iş deneyimini tevsik etmek amacıyla bu diplomalarını teklifleri kapsamında sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek yerli isteklilerin, yüksek Öğretim Kurulunca verilen denklik belgelerini sunmaları gerektiği hakkında. .
5 ihale tarihinin 16.06.2014 olduğu,ihaleye, isteklinin26.08.2013 tarihli mezuniyet belgesiyle katılması
6 Pilot ortak ile özel ortağın iş deneyimlerini aynı mezuniyet belgesi ile tevsik etmeleri mevzuata uygunmudur?
7 mezuniyet belgesinin iş deneyim tutarı hesaplanırken ayrıca bir iş deneyim belgesinin sunulmuş olması nedeniyle 15 yıllık sınırlamaya tabi olmadığı
8 İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULAN MEZUNİYET BELGELERİNDEN BİRİNİN İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞE DENK SAYILACAK MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜNE UYGUN OLMASI VE İSTENEN PARASAL TUTARI SAĞLAMASI YETERLİ OLUP, , ŞİRKETİN % 50 HİSSESİNE SAHİP DİĞER ORTAK TARAFINDAN...
9 MEZUNİYET BELGESİ İLE BİRLİKTE SUNULAN İŞ DENEYİM BELGESİNİN YAPIM İŞİNE İLİŞKİN OLMASI YETERLİDİR VE BENZER İŞ TANIMINA UYGUNLUĞU ARANMAZ.
10 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE AİT MEZUNİYET BELGELERİNİN İŞ DENEYİMİ OLARAK KABUL EDİLMEDİĞİ