Kamu İhale Kararları Metraj farklılığı / Toplam: 73 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 metraj farklılıklarının %10’u aştığı durumlarda fiyat avantajı hsaplaması.
2 İsteklinin açıklamadaki metrajların proje ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan metrajlardan %10 aşağıda olması sebebiyle ihale dışı bırakılma.
3 yaklaşık maliyet hesabında öngörülen metraj ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında öngörülen metraj arasında % 27,3 fark olması.
4 metraj eksiklilerinin esasa etkisinin olmadığı hakkında.
5 idarece belirlenen metrajlar ile istekli tarafından hesaplanan metrajlar arasındaki % 10 farklılığın kabul edilebilir nitelikte olduğu hakkında
6 68 adet iş kaleminden yalnızca iki iş kalemi için hesaplanan metraj ve miktarların idarece hesaplanan metraj ve miktarlardan daha düşük olması.
7 Özel poz numaralı iş kaleminde metraj farkının %10’un üzerinde olması.
8 idarenin ve isteklinin metrajları arasında (%-1,49 - %-87,26) metraj farklılığı olması.
9 İş kalemi için yaklaşık maliyet hesabında metrajının 9.118,650 m2 olmasına karşın, isteklinin bu iş kalemi için hesap cetvelinde 7.795,000 m2 üzerinden hesaplama yapması.
10 İmalat kalemine ait metrajların idarenin belirlediği metrajlardan yaklaşık % 8 oranında düşük olması.
11 İş kalemlerindeki metraj farklılıklarının %10’un üzerinde olduğu
12 İdare tarafından 57.727 m2 metraj belirlenen işe r. 51.000 m2 olarak açıklanması
13 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde %10’a kadar olan metraj düşüklüğünün kabul edilebileceği
14 % 9,8 oranında metraj farklılığı kabul edilebilir mi?
15 Kum çakıl temin edilerek, el ile serpme, sulama, sıkıştırma yapılması iş kalemi miktarının %10’u aşan metraj farklılığı bulunması
16 Açıklamaya konu iş kalemlerinin metraj miktarları ile idarenin yaklaşık maliyet hesabında yer alan aynı iş kalemlerine ait metraj miktarlarının arasındaki farkın -8,36 olması uygun mudur?
17 İdare ve istekli metrajları arasındaki farkın %4,7 oranında olması elenme sebebi midir?
18 Anahtar teslimi götürü bedel işlerde %10’a kadar metraj farklılığı
19 Yaklaşık maliyetteki metraj miktarları ile aşırı düşük teklif açıklamasındaki metraj miktarları arasında 16.72 farkın olması elenme sebebİ midir?
20 Mermerit mutfak tezgahı yapılması” iş kalemine ait metrajların yaklaşık maliyetteki aynı iş kalemlerine ait metrajlardan çok düşük olması elenme sebebimidir?