Kamu İhale Kararları Maliyet Tespit Raporu / Toplam: 50 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Maliyet satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmeksizin proforma fatura düzenlenmesi mevzuata aykırımıdır
2 proforma faturaların ekinde yer alan maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında hangi beyanname dönemine ilişkin belirtilmemesi.elenme sebebimidir.
3 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında proforma faturada açıklanan bütün malların tek bir tabloda düzenlenmesi
4 maliyet tespit tutanağın ilk sayfasında meslek mensubu imza ve kaşesi bulunmaması.
5 Maliyet/satış tutarı tespit tutanağının son geçici vergi beyannamesi döneminde düzenlenmemesi
6 Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine veya bu dönemden bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı
7 Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında teklife konu malın/hizmetin adının belirtilmemesi.
8 Maliyet satış tutarı tespit tutanaklarının her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmemesi elenme sebebi midir?
9 Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının her sayfasının taraflarca imzalanmaması elenme sebebimidir?
10 Maliyet/satış tutarı tespit tutanağında dönemin ihale yılından önceki yılın tarihinin yazılması elenme sebebimidir?
11 Maliyet/satış tutarı tespit tutanağında, ağırlıklı ortalama birim maliyet veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarına yer verilen ürünlerin isimleri belirtilmesi elenme sebebimidir?
12 Maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilk sayfasında meslek mensubu ve proforma faturayı veren mükellefin imzasının bulunmaması elenme sebebimidir?
13 proforma ekinde sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağının Teknik Şartname’ye uygun düzenlenmemesi elenme sebebimidir?
14 İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE İSTEKLİ TARAFINDAN MESLEK MENSUBUNDAN TEMİN EDİLEREK İDAREYE SUNULAN MALİYET/SATIŞ TUTARI TESPİT TUTANAĞINDA (EK-O.5) FATURA KONUSU MALLARDAN YANGIN DOLABINA İLİŞKİN OLARAK AĞIRLIK ORTALAMA BİRİM SATIŞ FİYATI VERİLERİNE YER VERİLME
15 MALZEMEYE İLİŞKİN TEKLİF BİRİM FİYATININ DA 0,08 TL OLDUĞU VE 30.000 ADET ANILAN MALZEME İÇİN TOPLAM 2.400,00 TL TEKLİF EDİLDİĞİ, FİYAT TEKLİFİNE İLİŞKİN OLARAK DÜZENLENEN MALİYET/SATIŞ TUTARI TESPİT TUTANAĞINDA İSE SÖZ KONUSU MALZEMENİN AĞIRLIKLI
16 MALİYET/SATIŞ TUTARI TESPİT TUTANAĞI İNCELENDİĞİNDE İSE “DÖNEMİ” BÖLÜMÜNDE TUTANAĞIN 2011 YILINA AİT OLDUĞUNUN BELİRTİLDİĞİ ANCAK, HANGİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME DÖNEMİNE AİT OLDUĞUNUN İFADE EDİLMEMESİ
17 PROFORMA FATURAYA DAYANAK TEŞKİL EDEN MALİYET/SATIŞ TUTARI TESPİT TUTANAĞININ , MÜKELLEFİN TESPİT YAPILAN DÖNEME AİT YASAL DEFTER TASDİK BİLGİLERİ BÖLÜMÜNDE, TASDİK YAPILAN TARİHİN “15.12.2011” VE DÖNEMİN “2011” OLARAK BELİRTİLDİĞİ, TUTANAKTA TUTANAĞIN D
18 EK O.5 MALİYET/SATIŞ TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİNDE GEREKLİ ŞEKİL ŞARTLARI BELİRTİLEREK TUTANAĞA MÜKELLEFE AİT İMZA SİRKÜLERİ İLE MESLEK MENSUBUNA AİT FAALİYET BELGESİNİN EKLENECEĞİ
19 EK-O.5 MALİYET SATIŞ TUTARI TESPİT TUTANAĞINDA DÖNEMİN 2012 OLARAK BELİRTİLDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR
20 MALİYET/SATIŞ TUTARI TESPİT TUTANAKLARINDA DÖNEMİN 2011 OLARAK BELİRTİLDİĞİ, 2011’İN HANGİ DÖNEMİNE AİT OLDUĞU BELİRTİLMEDİĞİ