isteklinin teklif ettiği ürünün imalatçısı olduğunu tevsik etmek üzere, İdari Şartname’nin maddesinde yer verilen imalatçı olduğunu gösterir belgeler kapsamında belirtilen belgelerden birini sunmasının yeterli midir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir

 

 

 

 

    

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .

 

 

 

 

...irini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.