İsteklinin teklif etmek istediği ürün modeli ile fiyat dışı unsur puanlamasından puan alamaması nedeniyle ihalede rekabetin sağlanamadığı sonucuna ulaşılamayacağı hakkında.

öz konusu ihaleye ilişkin İhale İlanı’nın 5’inci maddesinde de fiyat dışı unsurlara ilişkin olarak yukarıda yer verilen düzenlemelerin yer aldığı, söz konusu düzenlemelerden ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğinin anlaşıldığı, her bir kısıma ilişkin Teknik Şartname’nin “Fiyat Dışı Unsur İçin Üstün Teknik Özellikler” başlıklı 19’uncu maddesinde üstün teknik özelliklerin belirtilen vazgeçilmez teknik özellikler karşılandıktan sonra dikkate alınacağının, firmaların ilgili maddeler açıklanırken bu fonksiyonu karşılayan modelleri teklif edeceğinin ve her bir maddede belirtilen üstün özelliklere ait nispi ağırlıkları değerlendirmede göz önüne alınacağının düzenlendiği ve nispi puanlamaya giren özellikler ile bunlara verilecek puanların düzenlendiği görülmüştür.

 

...i yeniden konumlandırmadan önce yeni görüntülerin beklenmesi ihtiyacını ortadan kaldırmakta, tekrarlanan kontrastlı çekim sayısını azaltmakta, iş akışını hızlandırmakta ve kurum...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.