Kamu İhale Kararları İş hacmi / Toplam: 14 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 iş hacmini tevsik eden belgeler arasında yapılan işlere ilişkin sözleşme sunulması zorunluluğu bulunmadığı hakkında
2 İş hacmine ilişkin beyannamelerde 2011 yılına ilişkin net satışlar tutarının farklı olması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?
3 İş hacmine ilişkin beyannamelerde 2011 yılına ilişkin net satışlar tutarının farklı olması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?
4 iş hacmi yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
5 iş hacmi yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
6 iş hacmini göstermek üzere sunulan faturanın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmaması elenme sebebi midir?
7 Katı Atıkların Toplanması Nakil Ve Destek Hizmetleri" İhalesi nin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur?
8 İŞ HACMİNİN FATURA İLE TEVSİKİ HALİNDE FATURALARIN EKİNDE GELİR ELDE EDİLEN O İŞE AİT ORTAKLIK ORANINI GÖSTEREN İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİNİN DE SUNULMASI GEREKTİĞİ
9 FİRMANIN 2006 YILINDA KURULDUĞU BELİRLENDİĞİNDEN, MEVZUAT UYARINCA SON ÜÇ YILA İLİŞKİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERİ SUNMASI GEREKMEKTEDİR. STEKLİNİN SON ÜÇ YILA İLİŞKİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERİNİ SUNMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, TEKLİFİNİN ...
10 İŞ HACMİ TUTARINA İLİŞKİN YETERLİLİK KRİTERİNİN KARŞILANDIĞININ TESPİTİ AMACIYLA SUNULMASI GEREKEN BELGELERİN SUNULMADIĞI,
11 YILLARA SARİ OLMA DURUMU İLE İLGİLİ SEÇENEKLERİN İDARECE İŞARETLENMESİ AKABİNDE, İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERDE ARANACAK ORANLAR EKAP TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK BELİRLENMEKTEDİR.
12 İŞ HACMİNİ GÖSTERİR BELGELERİN MEVZUATTA VE İHALE DOKÜMANINDA İSTENİLEN KRİTERLERİ
13 BAŞVURU KONUSU İHALENİN YAPILDIĞI 2009 YILINDAN ÖNCEKİ ÜÇ YILA (2008-2007-2006) AİT BELGELERİN SUNULMASI GEREKMEKTE OLUP, BAŞVURU SAHİBİNİN TEKLİFİ KAPSAMINDA İŞ HACMİNE İLİŞKİN OLARAK 2006 YILINA AİT HİÇBİR BELGENİN SUNULMADIĞI, AYRICA 2007 VE 2008 ...
14 İHALENİN YAPILDIĞI YILDAN ÖNCEKİ SON ÜÇ YILA İLİŞKİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERİ EKSİKSİZ OLARAK SUNMADIĞI