Kamu İhale Kararları İş denetleme / Toplam: 40 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Kablo Yenileme, Transformatör Bakımı ve Onarımı ile Trafo Köşkü Temini ve Montajı ihalesinde yapım işi kapsamında düzenlenmiş iş denetleme belgesinin sunulması elenme sebebimidir?
2 iş denetleme belgelerinin düzenlenmesine sebeb olan hak edişlerde şantiye şeflerinin imzasının bulunmaması belgeyi geçersiz kılar mı.?
3 Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım Usulü İle Yapılması işine ait iş denetleme belgesinin ekinde Ortaklık Durum Belgesinin sunulmaması
4 alt yüklenici iş bitirme belgesi sunması gereken isteklinin , iş denetim olarak sözleşme ve faturaları sunması elenme sebebimidir.
5 Hastane Genel Temizliği İhalesine iş denetleme belgesi ile katılmak
6 Danıştay kararı sonrasında devam eden işe ilişkin iş denetleme belgesinde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetleme yapılmış olması koşulunu sağlamaması.
7 kamu görevinden ayrılmasının üzerinden üç yıl geçmeden ayrıldığı kurumdaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ihaleye katılmak.
8 hakedişi yüklenicinin ve şantiye şefi dışında yetkilendirdiği vekilinin imzalaması
9 Katı Atıkların ve Tıbbi Atıkların Toplanması, Park-Bahçelerin ve Yeşil Alanların Temizliği, ve Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi ne ait iş denetleme belgesi mevzuata uygunmudur
10 iş denetleme belgesinde ki işyerinde fiili olarak çalıştığını sadece noter taahhütnamesi ile açıklanması
11 iş denetleme belgesinin yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan başvurunun Belediye Başkanlığınca dikkate alınmaması
12 rektörlük ve müştemilatı inşaatı işi ne İkmal konulu iş denetleme belgesinin sunulması
13 iş denetleme belgesi düzenlenebilmesi için belge sahibinin toplam sözleşme bedelinin en az %80’i oranında yönetme veya denetleme görevinde bulunması gerektiği
14 İhale tarihi ilk beş yıldan sonraki tarih olduğundan iş denetleme belgesi tutarının tam olarak dikkate alınacağı
15 Rektörlük + Mediko Sosyal İkmal İnşaatına ait iş denetleme belgesinin,Altyapı İnşaatı İşi İhalesinde uygun görülmemesi.
16 İş denetleme belgesinin tam olarak değerlendirilebilmesi için şart nedir?
17 İş denetleme belgesine dayanak teşkil eden sözleşmenin ihale işlem dosyasında yer almaması.
18 Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş iş denetleme belgesi düzenlemesi.
19 Belediye Ulaşım Daire Başkanlığı Yol şantiye şefi olarak görev yapanın görevden ayrıldıktan sonra iş denetleme belgesi ile Belediye ihalesine katılması
20 İş denetleme belgesinin idare tarafından iş yönetme belgesi olarak belirlenmesi