ihalenin birinci oturumunda düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” isteklilerce talep edildiğinde verilmemesi.

İdari Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinin 30.2.3 sayılı alt maddesinde; “İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir...................

...üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.