idarenin hesabına yatırıldığını gösteren geçici teminat makbuzunun, Şartname’ de öngörülen belgelerin sunuluş şekillerinden birine uygun sunulmaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde ihalelerde, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı

...şkanlığı T.C ZİRAAT BANKASI ULUS ŞUBESİ TR56 0001 0006 8369 3827 0750 05 İBAN NUMARASI nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.”...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.