idarece vekile ait tasdikli imza beyannamesinin sunulmadığı ve birim fiyat teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini imzalayan kişinin de şirket yetkilisine ait olmadığı geç fark edilmiş olması elenme sebebi olabilirmi?

tirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihaleye kendileri adına vekâleten Zeki Polat’ın katıldığı, teklif dosyasında vekilin imza sirkülerinin olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, evrak kontrolü sırasında kendilerinin eksik evrakının olmadığının kamera kaydı huzurunda söylendiği, ihale tarihinden birkaç gün sonra idare tarafından demoya davet edildikleri ve yapılan demonun idarece tutanak altına alındığı, dolayısıyla tekliflerinin geçerli olup demoya davet edilmelerine rağmen, komisyon kararında vekâletnamenin yanında sunulan imza beyanının yok sayılarak karar verilmesinin,  evrakın ihale dosyasından yok edildiği anlamına geldiği, kendilerinin teklifinin daha uygun olduğu ve tekliflerinin geçerli kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

...ön inceleme neticesinde sunulması gerekli belgelerde eksiklik tespit edilmedi. …İşin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra isteklilerce teklif edilmiş olan birim fiyatlar okunarak ihale...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.