Kamu İhale Kararları Hakediş ödemesi / Toplam: 23 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Sözleşme Tasarısı’nda hakediş raporunun ne zaman tahakkuka bağlanacağına ilişkin bir düzenleme olmaması mevzuata aykırımıdır?
2 Sözleşme Tasarısı’nda 120 gün içinde yüklenici firmaya ödeme yapılacağının belirtilmesi ihalenin iptal nedenimidir?
3 İş Kanununda işçi ücretlerinin 20 iş günü içerisinde ödenmesi öngörülmesine rağmen idareden hakediş ödemesi alınmadan işçi ücretlerinin ödenmesinin istenildiğinde uygulama
4 Yüklenici firma hakediş alamamasını, cezalı almasını ya da geç almasını personelin maaşlarının belirtilen süre içerisinde ödememesi için gerekçe gösteremez düzenlemesi mevzuata uygunmudur.
5 personel maaşının her ayın en geç onuncu iş gününe kadar yatırılmasına ilişkin düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı.
6 ihale dokümanında ; hakediş ödemesi yapılmasını beklemeksizin bütün işçilerin ücretlerinin en geç her ayın ilk 10 (on) günü içinde işçilerin banka hesaplarına yatırılması gerektiği, dair düzenleme hakkında.
7 hakediş ödemesinin gecikmesi durumunda yüklenicinin işçilik ücretlerini en geç ayın 10’unda ödemesi gerektiği hakkında düzenlenme mevzuata uygun olduğu hakkında.
8 hakedişin tahakkuka bağlanmasından sonra ödenme süresi nedir.
9 muhasebe birimince hesabı nakit akışına göre 120 (yüzyirmi) gün içinde ödeme yapılacaktır düzenlemesi iptal sebebimidir.
10 idarenin hak edişlerinin ne zaman ödeyeceğinin belirlenmemesi.
11 Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.” Düzenlemesi
12 işci ödemeleri nin banka şubesinin belediyece belirlenmesi
13 ödemenin 90 gün içerisinde yapılacağına ilişkin düzenleme mevzuata uygunmudur.
14 İhale dokümanında işin yürütülmesi esnasında hakediş düzenlemesi ve personel maaş ödeme takvimine yer verilmemesi mevzuata uygunmudur.
15 hakedişi yüklenicinin ve şantiye şefi dışında yetkilendirdiği vekilinin imzalaması
16 Yüklenici firma, ödeme yapıldığı günü takip eden ertesi gün en geç saat 18:00’da firma çalışanlarının banka hesaplarına kesintisiz aktarma yaparak ödemeyi gerçekleştirecektir.düzenlemesi.
17 Personel maaşlarının yükleniciye hak ediş ödemesinin yapıldığı gün veya en geç takip eden gün içinde, yüklenici tarafından işçilerinin hesaplarına aktarılmasının öngörülmesi.
18 Hakediş evrakları ile birlikte SGK, muhtasar ve KDV beyannamelerinin ve ödendi makbuzlarının idarece istenmesi mevzuata uygunmudur?
19 FİRMANIN SON AYA AİT HAK EDİŞİNİ ALABİLMESİ İÇİN; İŞ KANUNU, İKİNCİL MEVZUAT VE SGK KANUNUNDAN DOĞAN TÜM YASAL HÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMİŞ OLUP, İŞÇİLERİN TÜM YASAL HAKLARININ (MAAŞ, SGK PRİMLERİ, KIDEM TAZMİNATI, İZİN ÜCRETLERİ V.B.) ÖDENMİŞ OLDUĞUN
20 SÖZLEME TASARISINDA YAPILAN İŞÇİ ALACAKLARININ HAK EDİŞ ÖDEMELERİ YAPILDIKTAN SONRAKİ 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE ÖDENMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME,